Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Hội thảo

  |   Viết bởi : Người dịch: Bùi Thúy Ngân

Bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) – đại diện cho Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam, cho biết  Chính phủ ...

Bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) – đại diện cho Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam, cho biết  Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách để hỗ trợ người nghèo.

Chính phủ cùng với những bộ và ngành liên quan nên đề ra nhiều chính sách hơn để hỗ trợ khả năng tiếp cận năng lượng cho người nghèo, thông tin được ra tại hội thảo ngày 30 tháng 11 tại Hà Nội.

Tuy nhiên, bà Khanh cho rằng, điều này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu năng lượng đang ngày càng tăng của những gia đình có thu nhập thấp, và đề xuất rằng Chính phủ, cùng những bộ, ngành liên quan cần đề ra nhiều chính sách hỗ trợ giá, các nguồn quỹ ổn định dành cho thiết bị chiếu sáng và công trình liên quan tới dầu và khí gas.

Đại biểu tham dự hội thảo cũng đề xuất việc xây dựng những nhà máy thủy điện nhỏ, nhà máy khí sinh học và hỗ trợ điện cho những hộ gia đình có thu nhập thấp. 

Chuyên gia năng lượng Nguyễn Tiến Long cho rằng nhu cầu của cộng đồng về than đá, khí và dầu đang tăng mạnh. 

Tuy nhiên, ông cho biết khả năng tiếp cận năng lượng cho người nghèo còn nhiều hạn chế vì thu nhập thấp. Tổng thu nhập tối đa hằng năm của những hộ gia đình nghèo ở vùng nông thôn, vùng núi là 24 triệu VND (1.080 USD) và chi phí năng lượng trung bình là hơn 3 triệu VND (135 USD) mỗi năm. Điều này có nghĩa là họ đã sử dụng 12.9% thu nhập cho năng lượng.
 
Dịch từ: http://en.greenidvietnam.org.vn/notices/seminar-seeks-to-enable-energy-access-for-the-poor.html

Người dịch: Bùi Thúy Ngân