Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Hội thảo Chia sẻ kết quả khảo sát doanh nghiệp tham gia dự án “Trao quyền cho phụ nữ vì một xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu”

  |   Viết bởi : GreenID

Ngày 27/10/2020, GreenID phối hợp cùng với Hội Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo Chia sẻ kết quả khảo sát doanh nghiệp tham gia dự án “Trao quyền cho phụ nữ vì một xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu” tại hội trường của Hội phụ nữ.

Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 15 người bao gồm đại diện Ban Kinh tế Hội phụ nữ tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội nữ doanh nhân tỉnh, đại diện Hội phụ nữ từ nơi có nhóm/doanh nghiệp nữ được khảo sát, đại diện lãnh đạo các nhóm/doanh nghiệp nữ địa phương, các cán bộ Hội phụ nữ cấp xã.

Tại hội thảo, chuyên gia kinh tế, bà Nguyễn Thị Phượng đã chia sẻ kết quả khảo sát các nhóm/doanh nghiệp nữ có tiềm năng phát triển kinh tế gắn liền với ứng dụng năng lượng tái tạo, bao gồm: Cty TNHH MTV Khang Anh; Cơ sở sản xuất dược liệu xạ đen Thảo An Khang; nhóm kinh doanh các mặt hàng năng lượng huyện Tri Tôn; Homestay nhà của Mây – Núi Cấm; và nhóm sản xuất đũa tre Núi Cấm.

Các nhóm/doanh nghiệp nữ đã nhiệt tình lắng nghe, tham gia thảo luận và hứa hẹn kết nối hỗ trợ nhau trong tương lai.

Trong phiên thảo luận, Hội phụ nữ tỉnh An Giang và GreenID đã thống nhất lựa chọn 02 nhóm/doanh nghiệp nữ nhận hỗ trợ từ dự án, bao gồm: nhóm kinh doanh các mặt hàng năng lượng mặt trời huyện Tri Tôn và nhóm sản xuất đũa tre Núi Cấm. Từ đó, Hội phụ nữ tỉnh, GreenID và chuyên gia đã tiến hành hướng dẫn 02 nhóm doanh nghiệp được chọn xây dựng kế hoạch hành động, xây dựng chiến lược liên kết thị trường, tính bền vững và khả năng mở rộng. Bên cạnh đó, đại diện của Công ty Khang Anh và Homestay nhà của Mây hứa hẹn sẽ hỗ trợ 02 nhóm phát triển doanh nghiệp, liên kết mở rộng thị trường và trở thành đối tác trong thời gian tới.

Hội thảo kết thúc thành công tốt đẹp, dự kiến đầu tháng 11 hai nhóm được chọn sẽ hoàn thành kế hoạch hành động phát triển doanh nghiệp.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Trao quyền cho phụ nữ vì một xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu” với sự hỗ trợ tài chính của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc UNEP.