Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Hội thảo ”Tham vấn chiến lược và kế hoạch hành động chương trình Triệu Ngôi nhà Xanh”

  |   Viết bởi : Tu Quyen

Ngày 17/7/2018, Hội thảo ”Tham vấn chiến lược và kế hoạch hành động chương trình Triệu Ngôi nhà Xanh” đã được tổ chức tại Hà Nội, với mục tiêu tham vấn chiến lược xây dựng phát triển Liên minh thực hiện chương trình Triệu Ngôi nhà Xanh (TNNX).

Hội thảo mở ra cơ hội để các chuyên gia năng lượng, doanh nghiệp, tổ chức xã hội dân sự, viện nghiên cứu và các bên liên quan cùng chung sức xây dựng kế hoạch hành động của Liên minh thực hiện chương trình TNNX tới năm 2030.

Quang cảnh buổi hội thảo

Việc thành lập Liên minh không phải là một điều xa lạ, nhưng các Liên minh hiện nay thường được tập hợp từ các thành viên thường cùng một lĩnh vực hay đối tượng đích. Với chương trình Triệu Ngôi nhà Xanh, chúng tôi xác định cần một liên minh với sự tham gia của nhiều bên liên quan, đặt nền tảng hợp tác cho các tổ chức khác nhau, nhằm đóng góp cho tương lai năng lượng bền vững ở Việt Nam. 

Liên minh sẽ hoạt động hướng đến 03 mục tiêu chính: Cung cấp nền tảng truyền thông và giáo dục về các giải pháp năng lượng tiết kiệm hiệu quả và năng lượng tái tạo hướng đến công chúng; thúc đẩy các sáng kiến tài chính cho lĩnh vực NLTT và SDNLTKHQ; đóng góp vào các chính sách năng lượng bền vững cho Việt Nam. 

Bà Nguỵ Thị Khanh trình bày Bản thảo Chiến lược Liên minh Triệu Ngôi nhà Xanh

Phần thảo luận tham vấn theo cách World Café

Bà Nguỵ Thị Khanh, giám đốc GreenID Việt Nam, chia sẻ rằng việc thúc đẩy các giải pháp năng lượng sạch cho Việt Nam còn nhiều khoảng cách trong việc xây dựng chính sách và thực thi cụ thể. Vì vậy, Liên minh sẽ hướng đến thúc đẩy thực hiện các hành động và giải pháp cụ thể từ các thành viên, đặc biệt nỗ lực từ thị trường và xã hội để triển khai các chương trình hoạt động cụ thể trong cộng đồng song hành với khung chính sách. Các thành viên của Liên minh sẽ là những người đi tiên phong, đưa ra các pháp Xanh với chi phí thực tế và hiệu quả đến với cộng đồng một cách nhanh nhất, nhằm đóng góp cho tương lai năng lượng bền vững ngày càng lớn mạnh của Việt Nam.  

Đại biểu tham gia Hội thảo cùng các thành viên của GreenID

Chúng tôi sẽ sớm hoàn thiện kế hoạch hoạt động và chia sẻ các chương trình hoạt động cụ thể với công chúng, các tổ chức quan tâm trong thời gian tới. Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và đồng hành của các bên để cùng chung tay vào nỗ lực xây dựng một Việt Nam Xanh!