Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Hội thảo tham vấn nghiên cứu: “Chính sách đầu từ và bảo vệ môi trường của ngân hàng đối với ngành năng lượng” 

  |   Viết bởi : GreenID

Ngày 23/7/2020, GreenID phối hợp với Oxfam Việt Nam tổ chức thành công hội thảo tham vấn nghiên cứu: “Chính sách đầu từ và bảo vệ môi trường của ngân hàng đối với ngành năng lượng” 

Hội thảo có sự tham dự của 31 đại biểu, nhóm nghiên cứu và chuyên gia đến từ nhiều đơn vị, tổ chức khác nhau bao gồm: viện Chiến lược Ngân hàng, Viện năng lượng cho kinh tế và tài chính; các giảng viên đến từ các trường đại học: Ngân hàng, Tài chính, Công nghiệp, Quốc gia Hà Nội; các tổ chức NGO trong liên minh: GreenID, Oxfam, WWF, LPSD, Warecode, MEC… 
Hội thảo đã chia sẻ kết quả của báo cáo nghiên cứu “Chính sách đầu từ và bảo vệ môi trường của ngân hàng đối với ngành năng lượng” đến các đại biểu tham dự, đồng thời kết nối đến các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, cụ thể đã kết nối với chuyên gia Phạm Xuân Hoè - Viện phó của Viện Chiến lược ngân hàng.
Các đại biểu, chuyên gia đã đưa ra các ý kiến góp ý tích cực để nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện báo cáo nghiên cứu.

Toàn cảnh buổi hội thảo

Ông Phạm Xuân Hòe – Phó Viện trưởng Viện chiến lược ngân hàng đánh giá cao ý tưởng xã hội hóa câu chuyện ngân hàng và trách nhiệm môi trường xã hội về phương pháp nghiên cứu
Bà Phí Minh Nguyệt – Quỹ Sáng kiến trái phiếu khí hậu (CBI) cũng cho rằng: "Về chính sách môi trường xã hội của ngân hàng không chỉ tập trung ở cho vay và bản thân ngân hàng có biện pháp để giảm thiểu carbon và phương pháp phòng ngừa rủi ro khí hậu (cần bổ sung thông tin) lấy từ báo cáo thường niên của doanh nghiệp, báo cáo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, hầu hết các ngân hàng hiện nay cho vay Tín dụng xanh là các ngân hàng có nguồn hỗ trợ quốc tế không phải từ tự thân các ngân hàng. Vậy nên cần hỗ trợ nhà nước ở việc minh bạch chính sách, hỗ trợ hơn."