Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Khởi động chương trình Trường học xanh tại Hệ thống giáo dục Sky-Line

  |   Viết bởi : Hoàng Vinh

Ngày 2/11, Hệ thống giáo dục Sky-Line kết hợp với Trung tâm phát triển Sáng tạo xanh (GreenID) thực hiện lộ trình xây dựng Trường học xanh bắt đầu từ năm học 2020 - 2021.

Đại diện Hệ thống giáo dục Sky-Line kết hợp với Trung tâm phát triển Sáng tạo xanh (GreenID) thực hiện lộ trình xây dựng Trường học xanh.

Đại diện Hệ thống giáo dục Sky-Line kết hợp với Trung tâm phát triển Sáng tạo xanh (GreenID) thực hiện lộ trình xây dựng Trường học Xanh

Chương trình với mục tiêu xây dựng môi trường học tập thân thiện, hướng tới mô hình “Trường học xanh”, đồng thời tăng cường nhận thức và thúc đẩy hoạt động tích cực của học sinh, nâng cao kỹ năng để các em trở thành công dân toàn cầu.

Theo đó, chương trình được triển khai tại 5 cơ sở của Hệ thống bao gồm các nhóm hoạt động chính: Thành lập Câu lạc bộ Sao Xanh (CLB); Tập huấn và đào tạo cho CLB; Truyền thông nâng cao nhận thức cho học sinh và giáo viên; Lan tỏa và nhân rộng chương trình.

Khi tham gia CLB Sao Xanh tại Sky-Line, học sinh sẽ được: Đào tạo kiến thức về ô nhiễm không khí, nguyên nhân của ô nhiễm không khí và giải pháp; Về năng lượng tái tạo, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Kiểm toán năng lượng tại trường học;

Đào tạo kỹ năng truyền thông về năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả để trở thành những tuyên truyền viên; Tham gia các cuộc thi sáng kiến do chương trình tổ chức trong mạng lưới Trường học xanh; Có giải thưởng và được tài trợ để thực hiện sáng kiến tại trường học; 

Tham gia vào diễn đàn trẻ em do GreenID tổ chức hằng năm; Tăng cường khả năng sử dụng ngôn ngữ (tiếng Anh) thông qua hoạt động đào tạo, giao lưu với các chuyên gia, tình nguyện viên quốc tế. 

Học sinh của Hệ thống giáo dục Sky-Line tham gia chương trình. 

Chương trình Trường học xanh thuộc khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng thông qua các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo và truyền thông nhằm góp phần thúc đẩy thực hiện chiến lược phát triển bền vững và tăng trưởng xanh tại Việt Nam” do Trung tâm phát triển sáng tạo Xanh (GreenID) thực hiện tại Việt Nam, phối hợp với Viện độc lập các vấn đề môi trường (UfU) và sự hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu.

Đây là chương trình đang được cộng đồng quan tâm với mục đích thúc đẩy trường học áp dụng mô hình năng lượng bền vững (bao gồm năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả)hướng đến tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, tăng cường kỹ năng và sự tham gia của học sinh.

Chương trình “Trường học xanh” do GreenID thiết kế có phần khác biệt so với các hoạt động đã có trước đây. Chương trình sẽ tập trung vào chủ đề sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và nếp sống xanh, được kế thừa từ chương trình giáo dục “50/50” của châu Âu.

Hoàng Vinh

Theo Báo Giáo dục và Thời đại