Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

LẮP ĐẶT MÁY ĐO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM SAO MAI

  |   Viết bởi :

Lắp đặt máy đo chất lượng không khí tại Trung tâm tư vấn phát hiện sớm - can thiệp sớm trẻ em khuyết tật trí tuệ, tự kỉ - Sao Mai

Trung tâm Sao Mai là một tổ chức xã hội, phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ tư vấn, phát hiện sớm (PHS), can thiệp sớm (CTS), chăm sóc trẻ khuyết tật trí tuệ (KTTT) và trẻ tự kỷ bằng sự phối kết hợp giữa y tế và giáo dục. Với mong muốn kịp thời có thông tin về hiện trạng chất lượng không khí để có biện pháp bảo vệ sức khỏe cho trẻ khuyết tật đang sinh hoạt và được nuôi dưỡng tại Trung tâm, ngày 5/2/2021, GreenID đã hỗ trợ Trung tâm Sao Mai lắp đặt máy đo chất lượng không khí.

Hình ảnh máy đo chất lượng không khí tại Trung tâm Sao Mai

Đây cũng là Trung tâm trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỉ đầu tiên, ngoài khối trường học được GreenID hỗ trợ lắp đặt thiết bị đo chất lượng không khí.

GreenID mong rằng với máy đo chất lượng không khí, các em học sinh tại Trung tâm Sao Mai sẽ có thông tin kịp thời về chất lượng không khí hàng ngày, cũng là giáo cụ trực quan để các em có thể tìm hiểu về chất lượng không khí ngay tại trung tâm.