Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

[MỜI NỘP ĐỀ XUẤT] Sáng kiến Phát triển Năng lượng bền vững cấp Cộng đồng

  |   Viết bởi : GreenID Vietnam

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) mời nộp đề xuất chương trình “Sáng kiến Phát triển Năng lượng bền vững cấp Cộng đồng”.

MỜI NỘP ĐỀ XUẤT

Sáng kiến Phát triển Năng lượng bền vững cấp Cộng đồng

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức khoa học – công nghệ được thành lập dưới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QĐ-LHH ngày 27/12/2011. GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công, đặc biệt đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam. Bên cạnh việc thực hiện các nghiên cứu phản ánh những bất cập trong quá trình phát triển các dự án năng lượng ở nhiều địa phương trong cả nước, vận động chính sách chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam, GreenID chú trọng tăng cường năng lực và hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng về phát triển năng lượng bền vững. Chúng tôi nhận thấy rằng người dân ở các cộng đồng địa phương có năng lực sáng tạo vô cùng phong phú và tiếng nói của cộng đồng không thể thiếu trong hành trình phát triển bền vững ngành năng lượng Việt Nam.  

Hiểu được vai trò quan trọng của các tổ chức/cá nhân ở cộng đồng, từ năm 2016, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) đã khởi động chương trình “Sáng kiến Phát triển Năng lượng bền vững cấp Cộng đồngthông qua cung cấp các gói tài trợ nhỏ cho các sáng kiến địa phương. Năm 2020, GreenID rất vui mừng tiếp tục thực hiện chương trình này với các thông tin chi tiết như sau:

Mục tiêu của gói tài trợ:

 1. Tăng cường nhận thức và tiếng nói của người dân về phát triển năng lượng bền vững
 2. Thúc đẩy các sáng kiến, giải pháp ứng dụng năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở cấp cộng động.

Địa bàn ưu tiên của chương trình:

 • Miền Bắc: Nam Định, Hải Dương, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh
 • Miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị
 • Miền Nam: Khánh Hòa, Bình Thuận, Hậu Giang, Tiền Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh

Quy mô hỗ trợ của chương trình: Trong năm nay, chương trình sẽ hỗ trợ 10 sáng kiến từ các cá nhân/tổ chức ở cộng đồng với mức kinh phí tối đa là 50.000.000 VNĐ/sáng kiến

Loại hình sáng kiến khuyến khích (nhưng không giới hạn):

 • Truyền thông/đào tạo nâng cao nhận thức về phát triển năng lượng bền vững
 • Kể câu chuyện cộng đồng dưới hình thức sáng tạo (ví dụ như: làm phim, chụp ảnh...)
 • Nghiên cứu, khảo sát ý kiến của cộng đồng về phát triển năng lượng bền vững
 • Triển lãm tranh ảnh
 • Cuộc thi
 • Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển năng lượng bền vững tại địa phương.

Thời gian thực hiện: Tháng 7 – Tháng 10/2020

Cách thức tham gia:

Các tổ chức/cá nhân ở cộng đồng có quan tâm vui lòng gửi đề xuất hoạt động và dự trù kinh phí (theo file: https://bit.ly/3fLBT3M) về GreenID qua:

Anh: Nguyễn Trác Đức – Cán bộ dự án - Email: ntduc@greenidvietnam.org.vn | SĐT: 0812368236

Thời hạn gửi đề xuất: Hạn cuối gửi đề xuất: hết ngày 16/8/2020

Trân trọng!

T/M. Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh