Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Nâng cao năng lực về phương pháp phân loại rác thải tại ấp Vồ Bà, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

  |   Viết bởi : GreenID Vietnam

Ngày 10/10/2020 GreenID phối hợp cùng UBND xã An Hảo và Hội Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức Talkshow chia sẻ phương pháp phân loại rác tại ấp Vồ Bà, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. 

Hoạt động thu hút hơn 30 người dân tham dự, mục tiêu của hoạt động nhằm nâng cao năng lực về lối sống xanh thông qua việc hướng dẫn phương pháp phân loại rác cho người dân và cộng đồng lân cận.

Rác thải hiện đang là một vấn đề nan giải của xã hội và môi trường, phân loại rác thải tại nguồn nếu được thực hiện tốt sẽ làm giảm chi phí, tạo thuận lợi hơn cho quá trình xử lý, tái chế và làm giảm tác động tới môi trường. Nhưng phần lớn người dân hiện nay vẫn chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của việc phân loại rác thải tại nguồn. Với sự phát triển nhanh của xã hội, rác thải ngày càng được sinh ra nhiều hơn và cộng đồng sống ở vùng núi, gần các khu du lịch cũng bị ảnh hưởng bởi vấn đề rác thải trong khi các phương tiện vận chuyển xử lý rác gặp trở ngại do địa hình và các hộ gia đình phân bố rải rác.

Hướng dẫn phân loại rác tại nguồn của Hội phụ nữ tỉnh An Giang

Ấp Vồ Bà đang được xây dựng mô hình Làng Xanh đầu tiên của Đồng bằng Sông Cửu Long trong Dự án Năng lượng Xanh An Giang. Vì vậy việc làm đầu tiên và quan trọng nhất là nâng cao ý thức và nhận thức cho tất cả người dân đi đôi với việc cung cấp phương pháp và phương tiện phân loại rác từ đó xây dựng các giải pháp, sáng kiến để khắc phục vấn đề mang tính chất toàn cầu này.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án "Giải pháp xanh hỗ trợ tiếp cận năng lượng cho cộng đồng nghèo khu vực đồng bằng sông Cửu Long" được tổ chức Bánh mỳ cho thế giới tài trợ.