Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Dự án Hỗ trợ Liên minh Năng lượng Việt Nam (VSEA) trong vận động chính sách cho Quy hoạch năng lượng thay thế của Việt Nam

25/05/2015 | 10:6

1. Tên dự án: Hỗ trợ Liên minh Năng lượng Việt Nam (VSEA) trong vận động chính sách cho Quy hoạch năng lượng thay thế của Việt Nam 2. Mục tiêu của dự án: Tăng cường vai trò, tầm ảnh hưởng của Liên minh Năng lượng Việt Nam và các tổ chức xã hội dân sự trong lĩnh vực năng lượng ở Việt Nam hướng tới sự phát triển năng lượng bền vững. 3. Các hoạt động chính:

  • Tổ chức 2 buổi tập huấn cho các thành viên Liên minh Năng lượng Việt Nam về kinh tế và tài chính năng lượng trong thời gian từ tháng 3 tới tháng 6;
  • Thực hiện nghiên cứu phương án thay thế cho Quy hoạch năng lượng của Việt Nam và chuẩn bị khuyến nghị chính sách trong thời gian tháng 3 tới tháng 12;
  • Tổ chức hội thảo/tọa đàm bàn tròn về năng lượng bền vững trong thời gian từ tháng 8 tới tháng 10.

4. Kết quả mong đợi:

  • Nâng cao năng lực cho các thành viên của Liên minh Năng lượng Việt Nam (bao gồm cả WWF-Việt Nam) về vấn đề tài chính – kinh tế năng lượng.
  • Liên minh Năng lượng Việt Nam chuẩn bị nghiên cứu phương án thay thế cho Quy hoạch Năng lượng gồm:

- Hoàn thiện khung nghiên cứu của Liên minh Năng lượng Việt Nam về phương án tổng thể thay thế cho Quy hoạch Điện có tham vấn các bên liên quan của chính phủ. - Liên minh Năng lượng phối hợp và thực hiện nghiên cứu phương án thay thế Quy hoạch điện với sự tham gia của các đối tác và chuyên gia; - Chuẩn bị báo cáo nghiên cứu về dự đoán nhu cầu năng lượng hiện tại và tiềm năng giảm con số dự báo.

  • Tăng cường hợp tác với Viện Năng lượng và Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về những vấn đề liên quan tới năng lượng đồng thời thảo luận và xem xét về các khuyến nghị chính sách giữa các nhà quyết định và các bên liên quan.

5. Thời gian thực hiện: từ 25 tháng 3 năm 2014 đến 15 tháng 12 năm 2014 6. Nhà tài trợ: Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (WWF) 7. Tổng ngân sách tài trợ: Tổng số tiền không vượt quá 583,749,000 đồng

 

Tin tức

Dự án Hỗ trợ Liên minh Năng lượng Việt Nam (VSEA) trong vận động chính sách cho Quy hoạch năng lượng thay thế của Việt Nam

1. Tên dự án: Hỗ trợ Liên minh Năng lượng Việt Nam (VSEA) trong vận động chính sách cho Quy hoạch năng lượng thay thế của Việt Nam 2. Mục ...

Dự án góp phần vào nỗ lực tìm các giải pháp năng lượng tiến tới thay thế nhiệt điện than tại Việt Nam

1. Tên dự án: Góp phần vào nỗ lực tìm các giải pháp năng lượng bền vững tiến tới thay thế nhiệt điện than tại Việt Nam 2. Mục tiêu của ...

Dự án Chiến lược cải cách trợ cấp nhiên liệu hóa thạch

1. Tên dự án: Chiến lược cải cách trợ cấp nhiên liệu hóa thạch 2. Mục tiêu - Tính toán chi phí thực của điện than, bao gồm chi phí tài ...

Xây dựng liên minh năng lượng vì sự phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam và khu vực Mê Công

Tên dự án: Xây dựng Liên minh/Mạng lưới Năng lượng vì Sự Phát triển Năng lượng Bền vững ở Việt Nam và khu vực Mê Công Mục đích, mục tiêu: Mục đích: ...