Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF)

04/01/2015 | 10:25

Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt Nam.

Từ thập niên 90, WWF đã  hợp tác với chính phủ trong các chương trình bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai bằng việc tài trợ và thực hiện các chương trình nhằm duy trì, bảo vệ và phát triển một cách bền vững cơ sở nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước.
 
Từ đó cho đến nay,WWF đã cộng tác với chính phủ Việt Nam trong rất nhiều lĩnh vực liên quan đến các vấn đề môi trường và thực hiện các chương trình hoạt động tại các địa phương trên khắp cả nước.
 
Với trụ sở đầu tiên tại Hà Nội, chương trình WWF Indochina mở rộng hoạt động sang Campuchia (năm 1993) và Lào (năm 1997). Năm 2006, WWF-Thái Lan kết hợp với WWF Indochina để hình thành WWF–Great Mekong. Và năm 2014, WWF–Great Mekong đã mở văn phòng thứ 5 của tổ chức tại Yangon, Myanmar. WWF-Việt Nam là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các dự án của WWF tại Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động

Hiện tại, WWF-Việt Nam đang tập trung vào 4 chiến lược chính:
- Bảo tồn,  duy trì  giá trị đa dạng sinh học của các vùng cảnh quan, thực hiện các giải pháp thích ứng với biến đối khí hậu.
- Phát triển  thuỷ điện bền vững
- Tăng cường thực thi pháp luật và quản lý các khu bảo tồn.
- Đảm bảo quản lý nguồn tài chính hợp lý bền vững
 
Các hoạt động của WWF-Việt Nam chủ yếu được thực hiện tại ba vùng cảnh quan: Trung Trường Sơn, Nam Trường Sơn và đồng bằng Sông Cửu Long.
 
Cùng với các đối tác, các nhà tài trợ, WWF đã và đang hành động trong nhiều lĩnh vực để  bảo tồn các vùng cảnh quan và các loài vật quý hiếm của Việt Nam, thực hiện các biện pháp bảo vệ các khu vực dễ bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu, hỗ trợ sinh kế cho người dân sống quanh các khu bảo tồn. Ngoài ra, WWF cũng tập trung đưa ra các sáng kiến và giải pháp  nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình sản xuất bền vững nông, lâm, ngư nghiệp, hội nhập với thị trường quốc tế.

Xem thêm thông tin về WWF Việt Nam tại:
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/togap_wwf_24_10_vn.pdf

 

Tin tức

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD)

Lịch sử phát triển Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) thành lập tháng 5 năm 1996, do BS. TS. Trần Tuấn thiết kế, với sự ...

Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng sạch và Phát triển bền vững (CleanEd)

Nhiệm vụ Trung tâm nghiên cứu đa chuyên ngành CleanED (Clean Energy and Sustainable Development - Năng lượng sạch và Phát triển bền vững), được thành lập năm 2014 dưới sự ...

Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE)

CHANGE là một trong số ít những tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực môi trường được thành lập vào năm 2013 tại thành phố Hồ Chí ...

Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD)

Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD) là một tổ chức phi lợi nhuận, cam kết không phục vụ các mục tiêu chính ...