Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Tuyển chuyên gia biên tập tài liệu

15/07/2016 | 09:42
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
V/v: Chuyên gia biên tập tài liệu về gỡ bỏ  những lầm tưởng và lo ngại về năng lượng tái tạo nhằm thúc đẩy bước chuyển năng lượng ở Việt Nam.
 

1.      Giới thiệu chung
Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập dưới Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011. GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công và hiện đang nỗ lực để trở thành một tổ chức phi chính phủ Việt Nam có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy ngành năng lượng bền vững. GreenID nhận thấy rằng để thúc đẩy phát triển bền vững cần phải cùng lúc giải quyết đồng bộ các vấn đề liên quan tới các khía cạnh xã hội, quản trị và công nghệ. Với kinh nghiệm thực tiễn từ các dự án kết hợp với các ứng dụng tri thức và lý thuyết cập nhật trên thế giới, GreenID có thể đóng góp các giải pháp phát triển bền vững cho các chính sách và cộng đồng địa phương.
Tháng 7 năm 2016, GreenID cùng phối hợp với quỹ Rosa Luxemburg Stiftung – Đức thực hiện dự án “Gỡ bỏ những lầm tưởng và lo ngại  về năng lượng tái tạo nhằm thúc đẩy bước chuyển năng lượng ở Việt Nam”. Theo kế hoạch, GreenID mong muốn xây dựng một tài liệu truyền thông để gỡ bỏ những lầm tưởng và ngộ nhận về năng lượng tái tạo dựa vào bối cảnh thực tế ở Việt Nam đồng thời đóng góp vào hoạt động vận động sử dụng năng lượng tái tạo ở cấp toàn cầu của Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung.

Để đạt được mục tiêu đề ra, GreenID cần tuyển 01 chuyên gia chính thực hiện biên soạn tài liệu gỡ bỏ hiểu lầm và lo ngại về năng lượng tái tạo ở Việt Nam với các công việc cụ thể như sau:

2.      Mô tả công việc

-          Lập kế hoạch triển khai và cấu trúc cuốn tài liệu;
-          Phân tích các rào cản từ bản tóm tắt kết quả hội thảo;
-          Thu thập dữ liệu và tổng hợp thông tin liên quan từ nguồn tài liệu thứ cấp, báo chí;
-          Phân loại và nhóm các rào cản cản trở sự phát triển năng lượng tái tạo thành các nhóm khác nhau tùy theo tiêu chí phân loại của nghiên cứu
-          Sơ đồ hóa thành các nhóm rào cản cản trở sự phát triển năng lượng tái tạo tương ứng với các bên liên quan;
-          Gỡ bỏ những lầm tưởng chính về việc phát triển năng lượng tái tạo trong bối cảnh Việt Nam hiện nay;
-          Viết một cuốn tài liệu ít nhất 25 trang và một ấn phẩm truyền thông 2 trang về kết quả nghiên cứu (tiếng Việt và tiếng Anh); 
-          Chỉnh sửa và hoàn thiện tại liệu (tiếng Anh, tiếng Việt) theo góp ý của GreenID.
-          Đóng góp ý kiến cho bản thiết kế tài liệu truyền thông để đảm bảo nội dung truyền thông theo đúng với kết quả phân tích, nghiên cứu.

3.      Kết quả mong đợi

-          Bản kế hoạch nghiên cứu và đề cương, cấu trúc cuốn tài liệu nghiên cứu được gửi tới GreenID trước ngày 12/8/2016;
-          Bản phân tích các rào cản tóm tắt từ kết quả hội thảo được gửi tới GreenID trước ngày 19/8/2016
-          Bản phân loại và nhóm các rào cản cản trợ sự phát triển năng lượng tái tạo tương ứng với các bên liên quan được gửi tới GreenID trước ngày 02/9/2016
-          Bản nháp sổ tay sơ đồ hóa các rào cản, hiểu lầm cho sự phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam và các bên liên quan được gửi tới GreenID trước ngày 23/9/2016;
-          Bản nháp sổ tay được gửi tới GreenID trước ngày 30/9/2016.
-          Bản chỉnh sửa nội dung sổ tay theo góp ý của chuyên gia được gửi tới chuyên gia trước ngày 08/10/2016;
-          Cuốn sổ tay ít nhất 25 trang và một ấn phẩm truyền thông 2 trang (tiếng Việt và tiếng Anh) được hoàn thiện và gửi tới GreenID trước ngày 14/10/2016.

4.      Yêu cầu đối với chuyên gia:

-          Có trình độ từ Thạc sĩ trở lên liên quan tới lĩnh vực môi trường, năng lượng hoặc truyền thông, chính sách;
-          Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong một hoặc các lĩnh vực nêu trên;
-          Có kinh nghiệm chủ trì và thực hiện các đề tài nghiên cứu, chuyên đề truyền thông;
-          Có khả năng tổng hợp, phân tích và viết tốt;
-          Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;
-          Tiếng Anh (đọc, viết) thành thạo;
-          Có tinh thần trách nhiệm cao.

5.      Thời gian thực hiện và kinh phí

-          Thời gian thực hiện: 24,5 ngày (từ ngày 22/7 đến14/10/2016)
-          Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và nhà tài trợ.

6.      Thông tin liên hệ

Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi thư quan tâm, đề xuất kèm CV về địa chỉ:
Chị: Ngụy Thị Khanh – Điều phối Dự án, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID). Điện thoại: 043 795 6372.
Email: khanh@greenidvietnam.org.vn Hạn cuối nộp CV: ngày 20/07/2016. 

 

Tin tức

Tuyển chuyên gia đánh giá cuối kỳ dự án

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (Tuyển chuyên gia đánh giá cuối kỳ dự án) I. Giới thiệu: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận, trực ...

Thông báo mời cung cấp dịch vụ in ấn

1. Giới thiệu về GreenID  Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các hội ...

Diễn giả trình bày tại hội thảo “Thúc đẩy các giải pháp năng lượng xanh bền vững cho khu vực chưa nối lưới khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

1, Giới thiệu chung Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt ...

Tuyển chuyên gia sản xuất phim

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Công việc: Chuyên gia sản xuất phim 1. Giới thiệu về GreenID    Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt ...