Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

tuyển chuyên gia tư vấn đánh giá kết quả dự án

14/06/2016 | 09:46

1. Giới thiệu chung:
GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011. GreenID hướng tới sự phát triển bền vững cho Việt Nam và vùng Mê Công với ưu tiên thúc đẩy cách tiếp cận tổng thể trong việc xem xét vai trò của ngành năng lượng và những tác động môi trường liên quan tới lĩnh vực này. GreenID tin chắc rằng các giải pháp bền vững và có hiệu quả thiết thực cho những thách thức hiện nay chỉ có thể được thực hiện thành công khi có sự tham gia của cộng đồng địa phương và các bên liên quan vào toàn bộ tiến trình từ lập kế hoạch cho tới việc thực thi, giám sát chính sách.
Trong thời gian từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 7 năm 2016, GreenID phối hợp cùng với các đối tác trong Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam bao gồm Trung tâm Phát triển Bền vững Tài nguyên nước và Thích nghi với biến đổi khí hậu (CEWAREC), Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E), Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (Change) tổ chức triển khai dự án “Góp phần vào nỗ lực tìm các giải pháp năng lượng bền vững tiến tới thay thế nhiệt điện than tại Việt Nam”.

Các mục tiêu cụ thể của dự án như sau:
·         Tăng cường sự hiểu biết về tính toán chi phí thực và tác động của nhà máy nhiệt điện than cũng như các giải pháp năng lượng thay thế phù hợp với bối cảnh Việt Nam.
·         Đóng góp ý kiến cho Tổng sơ đồ điện 7, mục tiêu giảm ít nhất 15% số nhà máy nhiệt điện than được quy hoạch trong năm 2030.
·         Giúp cộng đồng địa phương có đủ năng lực để thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững.
Đến tháng 31/7/2016, tất cả các hoạt động của dự án trong kế hoạch sẽ được hoàn thành. Để đánh giá kết quả của dự án và rút ra bài học kinh nghiệm cho Liên minh năng lượng và các tổ chức thành viên trong bước đường sắp tới, GreenID tổ chức hoạt động đánh giá độc lập kết quả thực hiện dự án và cần tuyển 01 cá nhân hoặc nhóm chuyên gia có kinh nghiệm đánh giá dự án phát triển. Nội dung chi tiết công việc đánh giá như sau:
 
2. Yêu cầu và mô tả công việc
2.1 Mục tiêu, phạm vi đánh giá
Mục tiêu chính của đánh giá nhằm vào một số vấn đề sau:
-          Đánh giá tiến độ thực hiện dự án và kết quả dự án đã đạt được so với các mục tiêu đề ra ban đầu dựa theo khung đánh giá kết quả
-          Đánh giá các tác động về mặt kinh tế, xã hội, môi trường của dự án đối với nhóm đối tượng hưởng lợi và các bên liên quan khác nhau trong dự án;
-          Đánh giá tính hiệu quả và bền vững của dự án về mặt tài chính, hợp tác, cách tiếp cận, tác động đến chính sách...
-          Chỉ ra những điểm mạnh, điểm hạn chế và các bài học kinh nghiệm của dự án từ đó đề xuất các khuyến nghị cho dự án trong giai đoạn tiếp theo.
Việc đánh giá sẽ được tiến hành trong khuôn khổ của dự án: “Góp phần vào nỗ lực tìm các giải pháp năng lượng bền vững tiến tới thay thế nhiệt điện than tại Việt Nam” do GreenID và các đối tác trong Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam thực hiện.

2.2 Nội dung công việc cụ thể:
-          Thiết kế đề cương đánh giá bao gồm: mục tiêu đánh giá, phương pháp thu thập thông tin, các chỉ số đánh giá, nguồn thu thập thông tin và kế hoạch thu thập thông tin. Gửi đề cương đánh giá cho GreenID 1 tuần trước khi tiến hành đánh giá để thống nhất.
-          Tiên hành các hoạt động đánh giá gồm nghiên cứu các tài liệu dự án, phỏng vấn các bên liên quan gồm các đơn vị, cá nhân thành viên trong liên minh và đối tác thực hiện dự án và tham gia vào quá trình triển khai các hoạt động dự án.
-          Phân tích, tổng hợp những thông tin thu được để đưa ra những đánh giá về: kết quả dự án so với các mục tiêu và kế hoạch đề ra; thành công và hạn chế cũng như những bài học kinh nghiệm từ dự án. Đưa ra những khuyến nghị về thiết kế và quản lý thực hiện chương trình để dự án gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong giai đoạn tới.
-          Gửi báo cáo chính thức không quá 20 trang bằng cả Tiếng Việt và Tiếng Anh, không tính phụ lục, cho GreenID muộn nhất là ngày 31/7/2016.
-          Chia sẻ những phát hiện chính trong đợt đánh giá với đại diện của các tổ chức thành viên Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam bằng bài trình bày ngắn 15 phút (file ppt).

3. Yêu cầu đối với chuyên gia
-          Là chuyên gia độc lập có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vực đánh giá, thẩm định các dự án phát triển và các dự án có liên quan
-          Có trình độ từ thạc sĩ hoặc tương đương trở lên;
-          Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh (Nói và viết)
-          Có khả năng tổng hợp, tư duy phản biện và phân tích độc lập, khách quan và đưa ra các khuyến nghị đề xuất phù hợp, sắc sảo, có tính sáng tạo và khả thi trong bối cảnh Việt Nam.

4. Kết quả mong đợi
-          Đề cương và kế hoạch đánh giá chi tiết được gửi về văn phòng GreenID 1 tuần trước khi thực hiện công việc.
-          01 một bản báo cáo hoàn chỉnh không quá 20 trang (bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, không kể phụ lục) đưa ra những đánh giá, phân tích khách quan về kết quả, thành bại, những bài học kinh nghiệm của dự án và khuyến nghị cho VSEA sẽ được gửi về văn phòng GreenID muộn nhất là ngày 31/7/2016.
-          01 bài trình bày dưới dạng ppt sẽ được chuẩn bị để chia sẻ kết quả với các thành viên VSEA và gửi về văn phòng GreenID muộn nhất là ngày 31/7/2016.

5. Thời gian thực hiện và kinh phí
-          Thời gian thực hiện từ ngày 30/06/2016 đến 31/7/2016.
-          Kinh phí được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án, bộ tài chính và EU-cost norm.

6. Thông tin liên hệ:
Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ và CV về địa chỉ:
Ngụy Thị Khanh – Giám đốc điều hành
Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Cơ quan Điều phối Liên minh Năng lượng
Địa chỉ: Phòng 707, tầng 7, tòa nhà Sunrise Building, 90 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại/Fax: +84 4 379 563 72
Email: khanh@greenidvietnam.org.vn         
Hạn cuối nộp hồ sơ: ngày 20 tháng 6 năm 2016

 

Tin tức

Tuyển chuyên gia đánh giá cuối kỳ dự án

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (Tuyển chuyên gia đánh giá cuối kỳ dự án) I. Giới thiệu: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận, trực ...

Thông báo mời cung cấp dịch vụ in ấn

1. Giới thiệu về GreenID  Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các hội ...

Diễn giả trình bày tại hội thảo “Thúc đẩy các giải pháp năng lượng xanh bền vững cho khu vực chưa nối lưới khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

1, Giới thiệu chung Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt ...

Tuyển chuyên gia sản xuất phim

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Công việc: Chuyên gia sản xuất phim 1. Giới thiệu về GreenID    Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt ...