Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tập huấn nâng cao năng lực cho CSO về tài chính năng lượng

  |   Viết bởi : GreenID

Ngày 24-25/6/2020, GreenID phối hợp với Oxfam Việt Nam tổ chức thành công tập huấn nâng cao năng lực cho CSO về tài chính năng lượng. 

Khoá tập huấn có sự tham gia của 24 học viên đến từ các tổ chức CSO trong liên minh bao gồm tổ chức: Oxfam Việt Nam, WWF Việt Nam, MEC, LPSD, WARECOD, Liên Hiệp hội Hà Tĩnh, Trung tâm Vị Nông Nghệ An, TT tư vấn PL, câu lạc bộ truyền thông Thanh Hoá. Qua chia sẻ của các giảng viên và sau những giờ thảo luận, làm việc nhóm tích cực, các học viên đều đã được nâng cao kiến thức về hệ thống tài chính. Kết quả thu được từ phiếu đánh học viên tham dự cho thấy trước khi tham dự khoá tập huấn, hơn 80% học viên đều chưa có kiến thức căn bản về tài chính ngân hàng, sau khi tham dự tập huấn, 90% học viên đã hiểu về hệ thống ngân hàng, các khái niệm liên qua đến ngân hàng và các chính sách đầu tư và bảo vệ môi trường của ngân hàng.Trong khóa tập huấn, các tổ chức đã lựa chọn và tập trung thảo luận về 3 ý tưởng: phát hành trái phiếu xanh đối với doanh nghiệp, tăng cường minh bạch thông tin từ ngân hàng về các dự án năng lượng, huy động tài chính cho các giải pháp năng lượng cấp cộng đồng.


Khóa tập huấn tập trung cung cấp kiến thức cơ bản về tài chính năng lượng cho các thành viên VSEA và đối tác NGO có liên quan, gồm:
- Tổng quan hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam
- Hệ thống ngân hàng Việt Nam
- Quy trình cấp vốn của ngân hàng cho các dự án năng lượng
- Quản lý rủi ro của ngân hàng đối với các dự án năng lượng
- Các chính sách của ngành ngân hàng đối với lĩnh vực năng lượng
- Chính sách đầu tư cho năng lượng xanh của một số ngân hàng tiêu biểu
- Chính sách bảo vệ môi trường xã hội của ngân hàng
- Tài chính xanh cho phát triển năng lượng ở Việt Nam và trên thế giới 
- Trang bị kỹ năng vận động các ngân hàng chuyển dịch đầu tư cho năng lượng tái tạo: thông qua vận dụng kiến thức cơ bản để lựa chọn ưu tiên, phân tích các bên liên quan và xác định hướng tiếp cận với từng mục tiêu được lựa chọn

Suốt 2 ngày học, các học viên đều rất hào hứng với các nội dung nhận được từ các giảng viên. Thành viên WARECOD nhận xét: "Khoá học đã giúp gợi mở về các chính sách của ngân hàng, đã lâu rồi mới được tham gia một khoá học hay và bổ ích đến vậy".
Liên Hiệp hội Hà Tĩnh cũng chia sẻ: "Khoá học rất hay và bổ ích, lần đầu tiên tôi thấy lớp học đến giờ nghỉ giải lao mà học viên vẫn ngồi lại để trao đổi với giảng viên, hay buổi học vượt quá thời gian đến gần 1 tiếng, nhưng học viên vẫn ngồi lại đông đủ để nghe giảng viên giảng".