Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tập huấn “Phương pháp và kỹ năng thực hiện hoạt động truyền thông” tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

  |   Viết bởi :

Tập huấn “Phương pháp và kỹ năng thực hiện hoạt động truyền thông” tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang thuộc dự án: “Giải pháp xanh hỗ trợ tiếp cận năng lượng cho cộng đồng nghèo khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.

Từ ngày 20 – 22/11/2019, tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) phối hợp với Ban Quản lý dự án (Phòng Nông nghiệp huyện Tri Tôn) đã tổ chức hoạt động tập huấn “Phương pháp và kỹ năng thực hiện hoạt động truyền thông” cho gần 30 học viên là thành viên nhóm năng lượng địa phương (GET) của ba xã: An Tức, Ô Lâm, Châu Lăng thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Truyền thông là một hoạt động quan trọng, là công cụ đắc lực, giúp cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là những người dân ở các địa phương chưa có cơ hội được tiếp cận các nguồn thông tin đáng tin cậy. Vì vậy, trong khuôn khổ dự án “Giải pháp xanh hỗ trợ tiếp cận năng lượng cho cộng đồng nghèo khu vực đồng bằng sông Cửu Long”, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh đã tổ chức hoạt động tập huấn nâng cao năng lực về kỹ năng thực hiện hoạt động truyền thông cho các thành viên nhóm GET tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Đại diện Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh, ông Trần Tiến Đức và các cán bộ dự án tại An Giang đã trực tiếp tham gia giảng dạy tại khóa đào tạo, đưa đến các kiến thức về các phương pháp tiếp cận, kỹ năng điều hành và trình bày, đồng thời giới thiệu một số mô hình họp dân hiệu quả đến với các thành viên nhóm GET.

                         

                        

                        

Khóa đào tạo được thực hiện theo phương pháp cùng tham gia, trong đó các thành viên chủ động và tích cực trong việc hoàn thành nội dung chương trình qua các hoạt động thảo luận nhóm, trò chơi giáo dục, thực hành… Các buổi tập huấn không còn là những giờ truyền đạt kiến thức đơn thuần mà còn là những giờ phút sôi nổi, hào hứng, chủ động đưa ra ý kiến thảo luận và thực hành các kiến thức đã học.

                       

                      

                       

Ngoài ra, với những hoạt động thực hành tại chỗ, các thành viên nhóm GET cũng đã được trang bị,  thêm kỹ năng về cách lên kế hoạch, tổ chức và điều hành các hoạt động truyền thông. Từ đó, xây dựng được những giải pháp truyền thông hiệu quả, tiếp cận người dân địa phương, hỗ trợ tích cực trong các hoạt động  của dự án. 

GreenID mong rằng sau khóa đào tạo, các thành viên nhóm GET đã có được những khái niệm cơ bản về Thông tin – Giáo dục – Truyền thông; biết cách ứng dựng các mô hình truyền thông phổ biến; có các kỹ năng truyền thông trực tiếp và có khả năng điều hành cuộc họp cộng đồng.