Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Thư mời tham vấn thiết kế dự án Tiêu chuẩn Vàng “Dự án điện khí hóa nông thôn Việt Nam bởi GreenID”

  |   Viết bởi : GreenID

Thư mời tham vấn thiết kế dự án Tiêu chuẩn Vàng “Dự án điện khí hóa nông thôn Việt Nam bởi GreenID”

Kính gửi các Quý đối tác,

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức khoa học công nghệ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, hoạt động nhằm đạt được những thay đổi cơ bản trong phát triển bền vững thông qua thúc đẩy xây dựng hệ thống năng lượng bền vững, quản trị hiệu quả môi trường và tăng cường sự tham gia tích cực của người dân vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách liên quan. Với sứ mệnh trên, GreenID đang nỗ lực thiết kế “Dự án điện khí hoá nông thôn Việt Nam bởi GreenID” cùng sự tư vấn của Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư và Thương Mại (INTRACO) với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín chỉ Carbon, là một trong những nhà phát triển Tín chỉ Carbon lớn nhất tại Việt Nam với 8 Chương trình Hoạt Động đã được đăng ký và hơn 100 dự án độc lập khác.

Dự án sẽ được chứng nhận theo Tiêu chuẩn Vàng (Gold Standard) với mục tiêu cung cấp hệ thống điện mặt trời độc lập đến các hộ gia đình không được tiếp cận điện lưới quốc gia theo cách thức bền vững thông qua hỗ trợ tài chính từ nguồn giảm phát thải các-bon.

Chúng tôi mong muốn nhận được ý kiến ​​đóng góp của các bên liên quan về thiết kế dự án ở giai đoạn đầu của quá trình triển khai dự án để chúng tôi có thể cải thiện thiết kế dự án hơn nữa. Chúng tôi gửi kèm theo thư mời này “Bản tóm tắt của dự án” và “Phiếu đóng góp ý kiến” tại link dưới đây:

Chúng tôi mong các bên liên quan điền và gửi lại “Phiếu đóng góp ý kiến” trước ngày 01/10/2021 để chúng tôi xem xét đề xuất của các bên. Các ý kiến đóng góp của các bên liên quan sẽ là các thông tin hữu ích để chúng tôi có thể triển khai dự án hiệu quả nhất tới cộng đồng.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi trong trường hợp các bên liên quan có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu làm rõ nào. Hoặc các bên có thể chuyển tiếp lời mời này đến các tổ chức hoặc cá nhân khác mà các bên coi là liên quan phù hợp cho dự án này và những người có thể quan tâm đến việc cung cấp phản hồi của họ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trân trọng,

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)

Email: info@greenidvietnam.org.vn

Phone: 0243 795 6372 | 024 3227 2710

Website: http://www.greenidvietnam.org.vn/

------------------------------------------------------------

Dear Sir/Madam,

Green Innovation and Development Centre (GreenID) is a not-for-profit scientific organization which works to achieve fundamental change in the approach to sustainable development by promoting the transition to a sustainable energy system, good environmental governance and inclusive decision processes. In accordance with its mission, GreenID is designing Vietnam Rural Electrification Project by GreenID with the consultant named Investment and Trade Consultancy Company Limited (INTRACO). Being a Vietnamese-based company with more than 15-year experience in Carbon business, INTRACO is one of largest Carbon Credit developers in Vietnam with 8 registered PoAs and more than 100 CDM projects and CPAs. This project will be certified under the Gold Standard (GS) and aims to deliver stand-alone solar home systems to households which do not get access to the national grid with sustainable ways by funds from the carbon emission reduction source. 

We are looking forward to receiving your feedback at the early stage of project implementation for further project design’s improvement. Please find attached in below links to this invitation the Non-Technical Summary of the project (in English and Vietnamese) and feedback from (in English and Vietnamese) upon which we invite you to give your feedback.

All your comment and suggestion shall be crucial input for us to implement efficiently the program to the communities.

You are invited to fill and send back the attached Feedback Form by 1st of October 2021 as latest to allow us to take into account your suggestions. 

Please feel free to contact us for any questions or clarification on this matter or forward this invitation to suitable relevant parties who might be interested in providing their feedback. 

Thank you very much!

Best regards,

 

In case of any questions or requests for clarifications, please contact:

Green Innovation and Development Center (GreenID)

Email: info@greenidvietnam.org.vn

Phone: 0243 795 6372 | 024 3227 2710

Website: http://www.greenidvietnam.org.vn/