Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Thư ngỏ mời hợp tác: Quỹ Sáng kiến Cộng đồng Phát triển Năng lượng bền vững

  |   Viết bởi : Xuân Quyên

Mọi nỗ lực phát triển cuối cùng là nhằm mang lại lợi ích cho người dân và động lực phát triển thực sự nằm ở sức mạnh của cộng đồng, vì vậy GreenID rất mong muốn thực hiện mục tiêu phát triển năng lượng bền vững dựa vào cộng đồng.

THƯ NGỎ MỜI HỢP TÁC

Quỹ Sáng kiến Cộng đồng Phát triển Năng lượng bền vững

Mọi nỗ lực phát triển cuối cùng là nhằm mang lại lợi ích cho người dân và động lực phát triển thực sự nằm ở sức mạnh của cộng đồng, vì vậy GreenID rất mong muốn thực hiện mục tiêu phát triển năng lượng bền vững dựa vào cộng đồng.

Sự bùng nổ của năng lượng tái tạo trên thế giới cũng như ở trong nước đang mở ra cơ hội để Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), ứng phó với biến đổi khí hậu và tạo ra việc làm xanh cho người dân. Với chính sách của chính phủ tạo điều kiện thuận lợi đối với năng lượng tái tạo đặc biệt là điện mặt trời, cộng đồng có cơ hội cùng tham gia với chính phủ sản xuất nguồn năng lượng sạch, giúp tăng thu nhập cho hộ gia đình và giảm áp lực đáp ứng nhu cầu điện quốc gia. Để hiện thực hóa điều đó, việc tìm hiểu mối quan tâm cũng như cung cấp thông tin cùng các hướng dẫn cụ thể cho cộng đồng là rất cần thiết. Sẽ là tốt nhất nếu hoạt động này được thực hiện bởi chính các tổ chức/cá nhân ở cộng đồng, những người am hiểu nhất về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Nhận thấy vai trò quan trọng của các tổ chức/cá nhân ở cộng đồng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển năng lượng bền vững, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) xây dựng Quỹ sáng kiến Cộng đồng Phát triển Năng lượng bền vững với các thông tin cụ thể như sau:

Về chúng tôi

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức khoa học – công nghệ được thành lập dưới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QĐ-LHH ngày 27/12/2011. GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công, cũng như đang nỗ lực để trở thành một tổ chức có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam.

Mục tiêu của Quỹ Sáng kiến

  1. Tăng cường sự tham gia và năng lực của các tổ chức/cá nhân ở cộng đồng trong phát triển năng lượng bền vững của quốc gia
  2. Tăng cường nhận thức và hiểu biết của người dân về năng lượng bền vững
  3. Thúc đẩy ứng dụng các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở cộng động

Địa bàn ưu tiên của Quỹ Sáng kiến

GreenID mong muốn được kết nối và hợp tác tới tất cả cộng đồng trên khắp cả nước, tuy nhiên với nguồn lực hiện tại, chúng tôi ưu tiên một số địa bàn sau:

  • Miền Bắc: Nam Định, Hải Dương, Bắc Giang
  • Miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị
  • Miền Nam: Khánh Hòa, Hậu Giang, Tiền Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh

Quy mô hỗ trợ của Quỹ Sáng kiến

Trong năm nay, Quỹ Sáng kiến sẽ hỗ trợ 04 tổ chức/cá nhân ở cộng đồng với mức kinh phí tối đa là 45.000.000 VNĐ/sáng kiến

Loại hình sáng kiến khuyến khích

  • Truyền thông nâng cao nhận thức
  • Kể câu chuyện cộng đồng dưới hình thức sáng tạo (ví dụ như: làm phim, chụp ảnh...)
  • Nghiên cứu xã hội đánh giá tiềm năng và nhu cầu của cộng đồng
  • Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển năng lượng bền vững

Thời gian thực hiện

Tháng 5 và tháng 6 năm 2019

Cách thức tham gia

Các tổ chức/cá nhân ở cộng đồng có quan tâm vui lòng gửi đề xuất hoạt động và dự trù kinh phí (theo mẫu đính kèm https://drive.google.com/file/d/1ecRUsBmu5OPG91Mhgt_IHa6Q1loYDwkc/view?fbclid=IwAR26D7fj7zHdaUEx5Iq8JzG4BUkVzU49cmNMSo1Nw_uz1ZNgMIIaXvf4E4E) về GreenID qua thông tin liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Hằng – Cán bộ GreenID

Email: nthang@greenidvietnam.org.vn | SĐT: 0984649567

Thời hạn gửi đề xuất

Hạn cuối gửi đề xuất: 02/05/2019