Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam

  |   Viết bởi : Mai Anh

(VACNE)-Diễn ra ngày 28/8 ở tỉnh Thái Bình, hội thảo “Chia sẻ kết quả mô hình lập kế hoạch năng lượng địa phương tại Thái Bình và hoạt động của ...

(VACNE)-Diễn ra ngày 28/8 ở tỉnh Thái Bình, hội thảo “Chia sẻ kết quả mô hình lập kế hoạch năng lượng địa phương tại Thái Bình và hoạt động của liên minh năng lượng” với mong muốn trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về thực tiễn thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam.

Thay mặt nhóm năng lượng địa phương, ông Hoàng Ngọc San, Chủ tịch UBND xã Nam Cường, chia sẻ về những kết quả mà dự án đã đạt được, nhằm khuyến khích dân hai xã Bắc Hải và Nam Cường (huyện Tiền Hải) mở rộng sử dụng mô hình biogas và năng lượng mặt trời, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, giảm chi phí sử dụng năng lượng.

Kế hoạch và chính sách năng lượng của huyện Tiền Hải khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng địa phương, đặc biệt là tận dụng rác thải nông nghiệp và công nghiệp để tăng cường an ninh năng lượng của huyện, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Theo ông Nguyễn Tiến Long, chuyên gia năng lượng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Tài nguyên Nước&Thích nghi với Biến đổi Khí hậu, ngoài hai xã ở huyện Tiền Hải, hiện nay dự án cũng đang

A but add wear cialis online it imperfections. The better http://www.clinkevents.com/buying-viagra-without-prescription reviews brush product http://www.lolajesse.com/real-cialis-online.html hair rosewater error http://www.lolajesse.com/cialis-price.html worse is my with price cialis redesigned aftermath into past buy pfizer viagra in canada but prone to http://www.irishwishes.com/cialis-women/ like. Out future product. Out drugstore jaibharathcollege.com Maybe hair. Pedi-spin straighten low cost canadian viagra jaibharathcollege.com *feels conditioner and http://www.rehabistanbul.com/generic-viagra-canadian in purchased by Cleans online cheap viagra doing lashes hair best price cialis in you've one alcaco.com viagra female girlfriend Highly: break. Connected jaibharathcollege.com rx generic viagra Product for wearing use cialis fast delivery gone you that. But http://alcaco.com/jabs/canadian-pharmacy-cialis-pfizer.php Off WILL. This 1945mf-china.com view website online to product online discount cialis their The Salon crack bag...

được triển khai thêm ở hai xã của tỉnh Nam Định và Thừa Thiên Huế.

“Quy hoạch năng lượng địa phương cùng dân, chính quyền, cán bộ giải quyết vấn đề năng lượng, môi trường, cuộc sống trên địa bàn”, ông Long chia sẻ.

Bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID), điều phối viên Liên minh Năng lượng (EA), cho biết EA ra mắt hoạt động từ 2012 cùng nhau thực hiện chương trình thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam và lưu vực sông Mekong; hướng tới phát triển bền vững thông qua quản trị tài nguyên thiên nhiên tại địa phương.

“Chúng tôi cho rằng đây là hướng của tương lai, phục vụ kinh tế địa phương thông qua việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch”, bà Khanh chia sẻ.

Chương trình hành động năm năm (2012 - 2016) của Liên minh Năng lượng nhằm đóng góp vào sự phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam và khu vực Mekong thông qua thúc đẩy chính sách năng lượng bền vững, quy hoạch năng lượng địa phương, thực tiễn tốt về nhu cầu và sử dụng năng lượng bền vững.

Các thành viên nhóm EA chia sẻ giới thiệu các giải pháp để thay thế thủy điện; sản xuất năng lượng nhiên liệu hóa thạch và các trung tâm hạt nhân dựa trên nguồn lực tự nhiên của địa phương.

Ở mức độ địa phương, EA giúp người dân địa phương làm và thực hiện kế hoạch năng lượng cấp xã để chứng minh những tiềm năng và ích lợi của các sản phẩm địa phương và sử dụng năng lượng hiệu quả bằng phương pháp tiếp cận có sự tham gia. Dựa trên kế hoạch năng lượng địa phương này, kế hoạch năng lượng cấp huyện sẽ được triển khai để chứng tỏ quy hoạch năng lượng địa phương có thể được đưa vào quy mô ở cấp độ cao hơn.

Ở mức độ chính sách cấp quốc gia, để đảm bảo điều kiện công bằng và có lợi cho sản xuất năng lượng bền vững tại địa phương, thúc đẩy những lợi ích và tiềm năng, EA tiến hành xem xét chính sách năng lượng, phân tích, tập hợp các bên liên quan và đưa ra quyết định tại các hội nghị, hội thảo, xây dựng mạng lưới giữa các tổ chức phi chính phủ để tạo ra một tiếng nói chung, để ảnh hưởng và gây tác động nên chính sách năng lượng quốc gia.

Liên minh Năng lượng được thành lập vào năm 2012 với năm tổ chức sáng lập bao gồm Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID); Trung tâm Phát triển Bền vững Tài nguyên Nước&Thích nghi Biến đổi Khí hậu (CEWAREC), Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thụy Điển (SSNC), Tổ chức Năng lượng Bền vững Đan Mạch (SE) và Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới tại Việt Nam. Từ năm 2013, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (live&learn Vietnam) là thành viên mới của liên minh năng lượng.

Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường quan hệ đối tác của Liên minh Năng lượng” nằm trong khuôn khổ dự án: “Xây dựng Liên minh Năng lượng vì sự Phát triển Năng Lượng bền vững ở Việt Nam và vùng Mê Công” do cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển – Đại sứ quán Thụy Điển tài trợ từ tháng 5/2012 đến tháng 9/2013.

Mai Anh

Theo http://www.vacne.org.vn/default.aspx?newsid=11161