Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tổng kết các kết quả Dự án E-Enhance qua 4 năm

  |   Viết bởi : GreenID

Dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo (NLTT) và sử dụng hiệu ...

Dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo (NLTT) và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng thông qua các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo và truyền thông nhằm góp phần thúc đẩy thực hiện chiến lược phát triển bền vững và tăng trưởng xanh tại Việt Nam (E-Enhance)" do GreenID chủ trì thực hiện từ tháng 8 năm 2017 tới tháng 8 năm 2021 với sự hỗ trợ tài chính của Phái đoàn Liên minh Châu Âu.

Qua 04 năm triển khai, GreenID đã phối hợp với các đối tác trong các lĩnh vực khác nhau trên toàn quốc như các trường học, các cơ quan nhà nước, chuyên gia, các mạng lưới, doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông để thực hiện các hoạt động.

Đến nay, dự án đã hoàn thành các mục tiêu với kết quả vượt ngoài mong đợi. Dự án đã đào tạo về phát triển năng lượng bền vững cho 60 tổ chức khoa học, xã hội ở Việt Nam và 07 Giảng viên nguồn đã tập huấn cho hơn 2600 người dân ở các cộng đồng về năng lượng bền vững; 14 trường học với hơn 520 học sinh và giáo viên tham gia trực tiếp chương trình Trường học Công dân Xanh; 09 cộng đồng tại 07 tỉnh trên cả nước với khoảng 10.000 người hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ 08 mô hình năng lượng bền vững được ứng dụng tại các cộng đồng. Dự án đã góp phần nâng cao nhận thức về năng lượng bền vững và tăng cường tiếp cận năng lượng cho các cộng đồng nghèo, cộng đồng chưa có điện lưới, hiện thực hóa mục tiêu thiên niên kỷ về phát triển bền vững – không ai bị bỏ lại phía sau

GreenID đã tổng hợp các kết quả của dự án thành các infographic theo 4 mục tiêu đã đề ra.