Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE)

02/06/2016 | 09:44

CHANGE là một trong số ít những tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực môi trường được thành lập vào năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh bởi bà Hoàng Thị Minh Hồng—người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Nam Cực. CHANGE có sứ mệnh đem lại những thay đổi bền vững cho các vấn đề môi trường cấp bách ở Việt Nam với tầm nhìn là góp phần tạo nên một xã hội Việt Nam có nhận thức đúng về các vấn đề môi trường cấp bách, đồng thời áp dụng lối sống và cách làm việc ít tác động đến môi trường.

 
Thế mạnh của CHANGE thể hiện rõ thông qua truyền thông sáng tạo và liên kết cộng đồng. Chú trọng đến giới trẻ, các nghệ sĩ nổi tiếng, báo đài truyền thông và chính phủ, CHANGE tiếp tục nâng cao nhận thức và phát triển kỹ năng cho các thành phần này để cộng đồng có cùng tiếng nói và chung tay bảo vệ môi trường.

 
CHANGE vẫn đang tập trung hai mảng: biến đổi khí hậu và bảo vệ động vật hoang dã. Kết hợp với phong trào quốc tế 350.org, CHANGE thúc đẩy việc chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo thay cho nhiên liệu hóa thạch. Mặt khác, CHANGE cũng hợp tác với tổ chức quốc tế WildAid để giảm thiểu nạn tiêu thụ sản phẩm từ động vật hoang dã, đặc biệt là các sản phẩm từ tê giác, tê tê và voi.
 

Để biết thêm thông tin, xin truy cập website: www.changevn.org  

 

Tin tức

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD)

Lịch sử phát triển Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) thành lập tháng 5 năm 1996, do BS. TS. Trần Tuấn thiết kế, với sự ...

Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng sạch và Phát triển bền vững (CleanEd)

Nhiệm vụ Trung tâm nghiên cứu đa chuyên ngành CleanED (Clean Energy and Sustainable Development - Năng lượng sạch và Phát triển bền vững), được thành lập năm 2014 dưới sự ...

Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE)

CHANGE là một trong số ít những tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực môi trường được thành lập vào năm 2013 tại thành phố Hồ Chí ...

Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD)

Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD) là một tổ chức phi lợi nhuận, cam kết không phục vụ các mục tiêu chính ...