Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng sạch và Phát triển bền vững (CleanEd)

06/07/2016 | 09:42

Nhiệm vụ

Trung tâm nghiên cứu đa chuyên ngành CleanED (Clean Energy and Sustainable Development - Năng lượng sạch và Phát triển bền vững), được thành lập năm 2014 dưới sự hợp tác giữa hai trung tâm nghiên cứu, CIRED/CNRS và CIRAD, giữa Pháp và trường đại học USTH dưới sự hỗ trợ tài chính ban đầu của đại sứ quán Pháp tại Hà Nội. Nhiệm vụ của trung tâm là triển khai các dự án nghiên cứu liên quan đến sự phát triển xanh, năng lượng tái tạo và phát triển bền vững của Việt Nam, song song với đó là đào tạo các nhà khoa học, các sinh viên thế hệ kế tiếp trong các lĩnh vực này. Trung tâm nghiên cứu hiện nay bao gồm có bốn chuyên gia đầu ngành tại Pháp và Việt Nam, sáu nghiên cứu sinh và một kỹ sư được đào tạo chất lượng cao ở Pháp, dưới sự lãnh đạo của Giáo sư Hà Dương Minh, Giám đốc nghiên cứu CNRS, Cộng hòa Pháp.

Các lĩnh vực nghiên cứu đa dạng từ các chuyên ngành kĩ thuật cho đến các chính sách công như:

·         Xác định các đặc tính, quản lý và bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên
·         Nghiên cứu các công nghệ chuyển đổi năng lượng từ sinh khối hoặc rác thải
·         Tối ưu hóa các hệ thống năng lượng, các mạng lưới thông minh cho kế hoạch quốc gia
Trung tâm CleanED là địa chỉ nghiên cứu tin cậy của các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên (hệ cử nhân, thạc sỹ) cũng như các thực tập sinh của trường đại học USTH hay của các phòng thí nghiệm đối tác ở Pháp như: CIRED/CNRS, BioWooEB/CIRAD, LAGEP/Université de Lyon, LABEX ARBRE/Université de Lorraine, LOG/Université du Littoral, G2ELab/UJF và ở Việt Nam như: Viện Khoa học năng lượng.

Dự án nghiên cứu liên tục

Garage Photovoltaïque au Lycée
Winner of the AUF - Universitaire grant at the Innov'Ecolo 2016 competition (summary). Please contact Dr. Nguyen-Xuan Truong at CleanED and Dang Hoang-Anh from Hanoi University of Industry Institute of Technology for more information.
Objectif labos 2015
This mobility support for incoming French and international researchers is granted by the French Embassy in Hanoi. Please contact Minh Ha-Duong or Laurent van de Steene at CleanED for more information.
ExpanGas
This project on Expanding biomass range in small gasifiers for decentralised energy production is supported by USTH, in collaboration with HUST and CIRAD. It runs for two years from 2016-01-01. For more information, contact the Principal Investigator Laurent van de Steene at CleanED.
MSGBEM
This project on Micro Smart Grid Development and Application for Building Energy Management is supported by USTH, in collaboration with UJF, Grenoble University. It runs for two years and was launched on 2016-03-11. For more information, contact the Principal Investigator Benoit Delinchant at the G2Elab.

Dự án nghiên cứu kết thúc

Fablabs Vietnam 2015
In 2015, we incubated the creation of the USTH Technology Club and hosted joint community development workshops with Fablab Hanoi, both at our facilites. This was in the framework of a national consortium led by Fablab Saigon and supported by IPP.
Objectif labos 2014
In 2014, establishment of the lab was permitted by a generous grant from the French Embassy in Hanoi. The final report of this project is also the first year activity report of CleanED.
Xem thêm tại website: http://about.cleaned-usth.com/

 

Tin tức

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD)

Lịch sử phát triển Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) thành lập tháng 5 năm 1996, do BS. TS. Trần Tuấn thiết kế, với sự ...

Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng sạch và Phát triển bền vững (CleanEd)

Nhiệm vụ Trung tâm nghiên cứu đa chuyên ngành CleanED (Clean Energy and Sustainable Development - Năng lượng sạch và Phát triển bền vững), được thành lập năm 2014 dưới sự ...

Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE)

CHANGE là một trong số ít những tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực môi trường được thành lập vào năm 2013 tại thành phố Hồ Chí ...

Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD)

Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD) là một tổ chức phi lợi nhuận, cam kết không phục vụ các mục tiêu chính ...