Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Truyền thông về các mô hình năng lượng bền vững ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

  |   Viết bởi : GreenID

Từ ngày 20-28 tháng 10 năm 2020, GreenID tổ chức các buổi truyền thông về mô hình năng lượng bền vững tại 3 xã thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Từ ngày 20-28 tháng 10 năm 2020, GreenID phối hợp cùng Ban quản lý dự án, nhóm năng lượng địa phương các xã An Tức, Châu Lăng, Ô Lâm, cùng Phòng Nông nghiệp huyện Tri Tôn và huyện đoàn Tri Tôn tổ chức hoạt động truyền thông các mô hình năng lượng bền vững.

Mục đích hoạt động truyền thông nhằm tăng cường kiến thức về các mô hình/giải pháp năng lượng tái tạo được ứng dụng trong cộng đồng. Đồng thời triển khai đăng ký ứng dụng giải pháp pin năng lượng mặt trời độc lập cho cộng đồng nghèo tại địa bàn dự án thông qua hoạt động tuyên truyền.

Hoạt động đã được tổ chức 10 cuộc truyền thông, với sự tham gia gần 600 người tham gia. Sau khi người dân tiếp cận thông tin từ các cuộc truyền thông địa phương tiến hành lập danh sách các hộ dân đăng kí và triển khai ứng dụng mô hình pin năng lượng mặt trời độc lập tại hộ.

Hoạt động truyền thông được thực hiện nằm trong khuôn khổ dự án "Giải pháp xanh hỗ trợ tiếp cận năng lượng cho cộng đồng nghèo khu vực đồng bằng sông Cửu Long" triển khai tại 2 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn thuộc tỉnh An Giang, do tổ chức bánh mỳ cho thế giới tài trợ.