Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển Cán bộ Điều phối hợp phần Không khí sạch

  |   Viết bởi : GreenID Vietnam

GreenID đang tìm kiếm CÁN BỘ ĐIỀU PHỐI HỢP PHẦN KHÔNG KHÍ SẠCH thuộc Chương trình Nước và Không khí Sạch để thực hiện các hoạt động...

1. Giới thiệu về GreenID

GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011. GreenID hướng tới sự phát triển bền vững cho Việt Nam và vùng Mê Công với ưu tiên thúc đẩy cách tiếp cận tổng thể trong việc xem xét vai trò của ngành năng lượng và những tác động môi trường liên quan tới lĩnh vực này. Sáng lập viên của GreenID bao gồm các chuyên gia, nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội về năng lượng, môi trường có cùng tâm huyết thúc đẩy sự phát triển Xanh, ít phát thải carbon và thân thiện với môi trường gắn liền với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. GreenID tin tưởng rằng các giải pháp bền vững và có hiệu quả thiết thực cho những thách thức hiện nay chỉ có thể được thực hiện thành công khi có sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương vào toàn bộ tiến trình từ lập kế hoạch cho tới việc thực thi.

GreenID đang tìm kiếm CÁN BỘ ĐIỀU PHỐI HỢP PHẦN KHÔNG KHÍ SẠCH thuộc Chương trình Nước và Không khí Sạch để thực hiện các hoạt động sau:

2. Số lượng: 01

3. Công việc cụ thể:

a. Trực tiếp điều phối và thực hiện các dự án thuộc hợp phần Không khí sạch theo phân công. Các công việc cụ thể bao gồm:

 • Thực hiện đánh giá nhu cầu cộng đồng và tham gia xây dựng đề xuất dự án & ngân sách
 • Lập kế hoạch hành động & ngân sách dự án
 • Triển khai các hoạt động và quản lý ngân sách dự án
 • Quản lý quan hệ đối tác, mạng lưới của dự án
 • Soạn thảo và quản lý các tài liệu, hồ sơ dự án
 • Báo cáo dự án (hoạt động và tài chính)

 b. Điều phối hoạt động kết nối, vận động chính sách trong lĩnh vực quản lý chất lượng không khí:

 • Cập nhật các thông tin và chính sách trong lĩnh vực quản lý chất lượng không khí
 • Tổ chức/tham gia các cuộc họp, hội thảo với các bên liên quan
 • Kết nối các bên liên quan trong lĩnh vực quản lý chất lượng không khí
 • Cung cấp thông tin/kết quả nghiên cứu cho báo chí

c. Tham gia xây dựng chiến lược chung của chương trình:

 • Đề xuất ý tưởng phát triển chương trình

4. Yêu cầu về kiến thức chuyên môn

Trình độ học vấn: Đại học trở lên

Kiến thức chuyên môn: Môi trường sức khỏe, xã hội (ưu tiên ứng viên có chuyên môn về môi trường không khí)

Kiến thức bổ trợ: năng lượng, phát triển bền vững, chính trị

5. Yêu cầu về kỹ năng

Kỹ năng chuyên môn:

 • Lập kế hoạch và quản lý hoạt động, tài chính của dự án
 • Quản lý thời gian
 • Giao tiếp, thuyết trình
 • Nghiên cứu
 • Viết báo cáo

Kỹ năng bổ trợ:

 • Tiếng Anh: thành thạo
 • Làm việc độc lập
 • Làm việc nhóm

6. Yêu cầu về kinh nghiệm

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí điều phối dự án

Có kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức NGO là điểm cộng

7. Phẩm chất

 • Thái độ: Tâm huyết với công việc phát triển, tích cực, hợp tác
 • Tính cách: trung thực, hòa đồng
 • Khả năng đặc biệt: sẵn sàng đi công tác xa, linh hoạt, chịu được áp lực cao

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV (Sơ yếu lý lịch) về văn phòng GreenID hoặc qua địa chỉ email: info@greenidvietnam.org.vn. Hạn nộp hồ sơ: 14 tháng 09 năm 2018.