Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển dụng

Hình minh họa
 
Tuyển cán bộ dự án nhóm Vận động chính sách - mạng lưới

1.      Giới thiệu về GreenID  GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ...

  Lượt xem : 174
Hình minh họa
 
Tuyển tình nguyện viên/thục tập sinh nhóm Nghiên cứu

TÌNH NGUYỆN VIÊN/THỰC TẬP SINH GREENID NHÓM NGHIÊN CỨU   1.    Giới thiệu về GreenID  GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt ...

  Lượt xem : 174
Hình minh họa
 
Tuyển tình nguyện viên cho nhóm chính sách

TÌNH NGUYỆN VIÊN/THỰC TẬP SINH GREENID             NHÓM CHÍNH SÁCH – MẠNG LƯỚI (GreenID intern for Policy and Networking team) 1.    Giới thiệu về GreenID (GreenID Introduction) GreenID là một tổ ...

  Lượt xem : 173
Hình minh họa
 
Chuyên gia phân tích và xử lý số liệu_dự án ROSA

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU V/v:  Kiểm tra và xử lý thông tin tổng hợp từ kết quả điều tra bảng hỏi và phân tích các giải pháp, tính toán mô hình ...

  Lượt xem : 180
Hình minh họa
 
Tuyển cán bộ dự án nhóm Truyền thông - Vận động chính sách

GreenID đang cần tuyển dụng cán bộ làm việc chính thức (full time) cho nhóm Truyền thông –Vận động Chính sách Số lượng: 01 Công việc cụ thể: Cán bộ được tuyển dụng với ...

  Lượt xem : 198
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia nghiên cứu - dự án GSI

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU V/v: Chuyên gia nghiên cứu “Phân tích các rào cản đối với sự phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và ...

  Lượt xem : 207
Hình minh họa
 
Tuyển tập huấn viên giá năng lượng

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (V/v: Tập huấn viên giá năng lượng - WWF 2014)  1, Giới thiệu GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa ...

  Lượt xem : 213
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia nghiên cứu

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Công việc: chuyên gia nghiên cứu về cơ chế tài chính cho việc áp dụng các mô hình năng lượng bền vững cấp cộng đồng 1. Giới thiệu ...

  Lượt xem : 187
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia xử lý số liệu

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU V/v:  Lập trình phần mềm xử lý số liệu trong quy hoạch năng lượng Dự án: “Các giải pháp năng lượng thay thế để quản trị nguồn tài nguyên ...

  Lượt xem : 200