Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển dụng

Hình minh họa
 
Tuyển tập huấn viên giá năng lượng

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (V/v: Tập huấn viên giá năng lượng - WWF 2014)  1, Giới thiệu GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa ...

  Lượt xem : 96
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia nghiên cứu

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Công việc: chuyên gia nghiên cứu về cơ chế tài chính cho việc áp dụng các mô hình năng lượng bền vững cấp cộng đồng 1. Giới thiệu ...

  Lượt xem : 102
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia xử lý số liệu

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU V/v:  Lập trình phần mềm xử lý số liệu trong quy hoạch năng lượng Dự án: “Các giải pháp năng lượng thay thế để quản trị nguồn tài nguyên ...

  Lượt xem : 112
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia nghiên cứu

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (V/v: Nhóm Chuyên gia thực hiện nghiên cứu - KEPA 2014)   1. Giới thiệu GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội ...

  Lượt xem : 94
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia góp ý và hiệu chỉnh tài liệu truyền thông

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Công việc: Góp ý và hiệu chỉnh tài liệu truyền thông 1. Giới thiệu chung: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GeenID) đã nhận sự hỗ trợ tài ...

  Lượt xem : 72
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia tập huấn công nghệ và cách tính giá thành điện than

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (V/v: Chuyên gia tập huấn công nghệ và cách tính giá thành điện than - WWF 2014)  1, Giới thiệu GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành ...

  Lượt xem : 106
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia biên tập và thiết kế tài liệu truyền thông

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Công việc: chuyên gia biên tập và thiết kế tài liệu truyền thông 1. Giới thiệu chung: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) đã nhận sự hỗ ...

  Lượt xem : 77
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia tập huấn tài chính năng lượng

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (V/v: Chuyên gia tập huấn tài chính năng lượng - WWF 2014)  1, Giới thiệu GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các ...

  Lượt xem : 84
Hình minh họa
 
Thông báo tuyển kiểm toán

Điều khoản tham chiếu cho kiểm toán hàng năm Dự án: “Xây dựng Liên minh/mạng lưới năng lượng vì sự phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam và vùng ...

  Lượt xem : 85
Hình minh họa
 
Thông báo tuyển dụng Tình Nguyện Viên GreenID

TÌNH NGUYỆN VIÊN GREENID Số lượng: 02 Công việc cụ thể:  -          Dịch tin bài; -          Tham gia tổ chức sự kiện; -          Tham gia công tác truyền thông; -          Tham gia thiết kế các tài ...

  Lượt xem : 91