Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển dụng

Hình minh họa
 
Thông báo tuyển kiểm toán

Điều khoản tham chiếu cho kiểm toán hàng năm Dự án: “Xây dựng Liên minh/mạng lưới năng lượng vì sự phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam và vùng ...

  Lượt xem : 108
Hình minh họa
 
Thông báo tuyển dụng Tình Nguyện Viên GreenID

TÌNH NGUYỆN VIÊN GREENID Số lượng: 02 Công việc cụ thể:  -          Dịch tin bài; -          Tham gia tổ chức sự kiện; -          Tham gia công tác truyền thông; -          Tham gia thiết kế các tài ...

  Lượt xem : 111
Hình minh họa
 
Thông báo tuyển dụng tình nguyện viên nước ngoài

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) đang tìm kiếm thực tập sinh hoặc tình nguyện viên nước ngoài để hỗ trợ cho một số hoạt động đòi hỏi ...

  Lượt xem : 195
Hình minh họa
 
Tuyển giảng viên tập huấn truyền thông

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Công việc: Giảng viên lớp tập huấn về kỹ năng tổ chức truyền thông thay đổi hành vi cộng đồng 1, Giới thiệu chung: Trung tâm Phát triển Sáng tạo ...

  Lượt xem : 90