Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển dụng

Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia góp ý và hiệu chỉnh tài liệu truyền thông

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Công việc: Góp ý và hiệu chỉnh tài liệu truyền thông 1. Giới thiệu chung: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GeenID) đã nhận sự hỗ trợ tài ...

  Lượt xem : 130
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia tập huấn công nghệ và cách tính giá thành điện than

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (V/v: Chuyên gia tập huấn công nghệ và cách tính giá thành điện than - WWF 2014)  1, Giới thiệu GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành ...

  Lượt xem : 169
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia biên tập và thiết kế tài liệu truyền thông

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Công việc: chuyên gia biên tập và thiết kế tài liệu truyền thông 1. Giới thiệu chung: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) đã nhận sự hỗ ...

  Lượt xem : 162
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia tập huấn tài chính năng lượng

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (V/v: Chuyên gia tập huấn tài chính năng lượng - WWF 2014)  1, Giới thiệu GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các ...

  Lượt xem : 145
Hình minh họa
 
Thông báo tuyển kiểm toán

Điều khoản tham chiếu cho kiểm toán hàng năm Dự án: “Xây dựng Liên minh/mạng lưới năng lượng vì sự phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam và vùng ...

  Lượt xem : 149
Hình minh họa
 
Thông báo tuyển dụng Tình Nguyện Viên GreenID

TÌNH NGUYỆN VIÊN GREENID Số lượng: 02 Công việc cụ thể:  -          Dịch tin bài; -          Tham gia tổ chức sự kiện; -          Tham gia công tác truyền thông; -          Tham gia thiết kế các tài ...

  Lượt xem : 174
Hình minh họa
 
Thông báo tuyển dụng tình nguyện viên nước ngoài

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) đang tìm kiếm thực tập sinh hoặc tình nguyện viên nước ngoài để hỗ trợ cho một số hoạt động đòi hỏi ...

  Lượt xem : 339
Hình minh họa
 
Tuyển giảng viên tập huấn truyền thông

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Công việc: Giảng viên lớp tập huấn về kỹ năng tổ chức truyền thông thay đổi hành vi cộng đồng 1, Giới thiệu chung: Trung tâm Phát triển Sáng tạo ...

  Lượt xem : 137