Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Diễn giả trình bày tại hội thảo “Thúc đẩy các giải pháp năng lượng xanh bền vững cho khu vực chưa nối lưới khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

  |   Viết bởi :

1, Giới thiệu chung

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011. GreenID hướng tới sự phát triển bền vững cho Việt Nam với ưu tiên thúc đẩy cách tiếp cận tổng thể trong việc xem xét vai trò của ngành năng lượng và những tác động môi trường liên quan tới lĩnh vực này. Từ khi thành lập đến nay, GreenID đã triển khai phương pháp lập kế hoạch năng lượng địa phương tại tỉnh Thái Bình, Nam Định, Huế và Cà Mau. Trong năm 2016, GreenID tiếp tục nhân rộng phương pháp này sang các tỉnh An Giang và Đắk Lắk nhằm thúc đẩy ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững cho cộng đồng, đặc biệt các cộng đồng chưa nối lưới khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Trong khuôn khổ dự án tháng 12/2017, GreenID phối hợp với Ban quản lý dự án tại An Giang tổ chức hội thảo “Thúc đẩy các giải pháp năng lượng xanh bền vững cho khu vực chưa nối lưới khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long”. Mục tiêu chính của hội thảo nhằm chia sẻ các sáng kiến, giải pháp và bài học thành công về việc cấp điện từ nguồn năng lượng tái tạo cũng như ứng dụng các giải pháp năng lượng xanh và bền vững cho các khu vực chưa nối lưới tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Từ đó thúc đẩy việc nhân rộng các sáng kiến tại khu vực hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu gắn với phát triển sinh kế và sản xuất xanh. Nhằm tìm kiếm các sáng kiến, bài học thành công về năng lượng tái tạo, các giải pháp năng lượng xanh và bền vững hiện đang ứng dụng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhằm chia sẻ và lan tỏa tới các cộng đồng khu vực này, cũng như kết nối các sáng kiến, GreenID cần tuyển diễn giả tham gia trình bày tại hội thảo này với các yêu cầu cụ thể được miêu tả như dưới đây:

 • Thời gian: Ngày 19&20/12/2017 (01 ngày hội thảo)
 • Địa điểm: Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Trình bày tại hội thảo: ”Thúc đẩy các giải pháp năng lượng xanh bền vững cho khu vực chưa nối lưới khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long”
 • Thuộc khuôn khổ dự án: ”Tăng cường tiếp cận năng lượng cho người nghèo chưa nối lưới ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam thông qua ứng dụng các giải pháp năng lượng xanh và bền vững”

2, Yêu cầu và mô tả công việc

2.1 Công việc chính của diễn giả

 • Thiết kế bài trình bày khoảng 30 phút về chủ đề: ”Các sáng kiến giải pháp năng lượng xanh và bền vững áp dụng cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, ưu tiên cho các cộng đồng nghèo, chưa nối lưới. Yêu cầu cụ thể về nội dung, hình thức trình bày sẽ được trao đổi chi tiết với GreenID trong quá trình chuẩn bị.
 • Gửi toàn bộ bài trình bày dưới dạng powerpoint và cung cấp các tài liệu có liên quan đến nội dung trình bày/chia sẻ cho GreenID chậm nhất 05 ngày trước khi hội thảo diễn ra để góp ý, bổ sung và hoàn thiện.
 • Trực tiếp trình bày, chia sẻ tại hội thảo theo lịch và kế hoạch đã thống nhất với Ban tổ chức.
 • Trao đổi với GreenID về nội dung, cách thức trình bày tại hội thảo, đảm bảo phù hợp với đối tượng tham dự và mục tiêu chung của hội thảo.
 • Tham gia phần thảo luận, trả lời các câu hỏi, giải đáp các thắc mắc của đại biểu hoặc cung cấp thêm các thông tin liên quan đến nội dung trình bày khi được yêu cầu.
 • Cung cấp các thông tin chính xác, cập nhật và trung thực về nội dung trình bày cũng như thông tin cá nhân.
 • Chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin cũng như nguồn trích dẫn trong bài trình bày .

2.2 Yêu cầu đối với diễn giả chính

 • Có từ 2 - 5 năm kinh nghiệm trong công việc, lĩnh vực có liên quan đến nội dung trình bày tại hội thảo.
 • Có thể tham gia trình bày tại địa điểm hội thảo theo yêu cầu của ban tổ chức.
 • Có bài trình bày cụ thể và phù hợp với nội dung chương trình hội thảo.
 • Có khả năng thuyết trình tốt, dễ hiểu.
 • Có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn dưới áp lực thời gian.

3, Kết quả mong đợi

 • Nội dung bài trình bày được thiết kế phù hợp với đối tượng tham dự và mục tiêu của chương trình theo yêu cầu của ban tổ chức gửi về văn phòng GreenID ít nhất 05 ngày trước ngày diễn ra hoạt động.
 • Các thông tin sử dụng trong quá trình chia sẻ đảm bảo tính trung thực, khách quan, cập nhật.

4, Kinh phí diễn giả và phương thức thanh toán

 • Kinh phí hỗ trợ cho diễn giả được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của diễn giả và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và nhà tài trợ. Ban tổ chức sẽ trao đổi, thống nhất với từng đại biểu về mức thù lao.
 • Đối với các diễn giả ngoài địa bàn diễn ra hội thảo. Ban tổ chức sẽ lo toàn bộ chi phí ăn, nghỉ, đi lại cho các diễn giả trong suốt thời gian diễn ra hội thảo phù hợp với quy định tài chính của tổ chức và nhà tài trợ.
 • Ngay sau khi diễn giả trình bày tại hội thảo cũng như gửi toàn bộ các chứng từ theo yêu cầu của Ban tổ chức, chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ số tiền thù lao cho chuyên gia theo thỏa thuận. Đề nghị chuyên gia cung cấp các thông tin về tài khoản cho GreenID khi gửi CV, bài trình bày.
 • Mức thù lao chuyển cho diễn giả đã bao gồm thuế VAT theo quy định (Ban tổ chức sẽ giữ lại số tiền thuế theo quy định và chịu trách nhiệm nộp thuế cho phần này).

5, Thông tin liên hệ

Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi thư quan tâm kèm CV về địa chỉ:

Anh: Nguyễn Trung Tín – Cán bộ dự án, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)

Email: nttin@greenidvietnam.org.vn

Số điện thoại: 0984 541 673

Hạn cuối nộp CV: ngày 14/12/2017