Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Mời thầu 90 đèn đường Năng lượng mặt trời

  |   Viết bởi : GreenID

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức khoa học công nghệ hoạt động không vì mục đích, nhuận của Việt Nam, được thành lập dưới ...

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức khoa học công nghệ hoạt động không vì mục đích, nhuận của Việt Nam, được thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QĐ-LHH ngày 27/12/2011. GreenID là thành viên và điều phối của Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA). GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công, hiện đang nỗ lực để trở thành một tổ chức có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam. Hiện tại, GreenID đang thực hiện dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng thông qua các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo và truyền thông nhằm góp phần thúc đẩy thực hiện chiến lược phát triển bền vững và tăng trưởng xanh tại Việt Nam” (gọi tắt là dự án E-Enhance) dưới sự hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu.

Theo đó, GreenID cần tìm kiếm nhà  cung cấp hệ thống đèn đường NLMT cho 02 xã Nàn Sán và Sán Chải, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai nhằm thúc đẩy người dân sử dụng các mô hình ứng dụng năng lượng tái tạo. Công việc của nhà cung cấp được miêu tả như sau:

1.    Nội dung công việc
1.1.    Yêu cầu công việc 
-    
Khảo sát địa bàn lắp đặt hệ thống  đèn đường NLMT tại huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai nhằm xác định vị trí lắp đặt phù hợp với địa hình tại địa phương;
-    Xây dựng bản thảo thiết kế lắp đặt hệ thống  đèn đường NLMT tại địa phương phù hợp với địa hình hiện tại;
-    Cung cấp và lắp đặt hệ thống  đèn đường NLMT;
-    Hướng dẫn người dân vận hành hệ thống để đảm bảo hệ thống vận hành tốt, hiệu quả;
-    Sửa chữa, bảo hành hệ thống theo cam kết đã được xây dựng giữa các bên.
1.2.    Yêu cầu đối với nhà cung cấp
-    
Có đủ năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực  cung cấp, lắp đặt thiết bị năng lượng mặt trời; 
-    Ưu tiên có những đơn vị có trách nhiệm CSR; 
-    Tuân thủ theo kế hoạch đặt ra và thống nhất giữa các bên. 
2.    Kết quả mong đợi 
-    
01 cuộc khảo sát địa bản lắp đặt tại 02 xã Nàn Sán và Sán Chải được thực hiện;
-    01 bản thiết kế lắp đặt hệ thống  đèn đường NLMT trên quãng đường 17km giữa 02 xã Nàn Sán và Sán Chải được xây dựng;
-    01 hệ thống đèn đường NLMT được lắp đặt trên quãng đường 17km giữa 02 xã Nàn Sán và Sán Chải được vận hành hiệu quả và an toàn;
-    01 bản hướng dẫn về quản lý và vận hành hệ thộng được xây dựng.
3.    Thời gian thực hiện và kinh phí
-   
Thời gian thực hiện: tháng 05/2021
-    Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên nhu cầu cần thiết và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và pháp luật Việt Nam.

THÔNG TIN GÓI KHẢO SÁT, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT
-    Tên đơn vi thực hiện:
Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh
-    Tên gói dịch vụ: Khảo sát, cung cấp, lắp đặt hệ thống  đèn đường năng lượng mặt trời và hướng dẫn sử dụng cho người dân tại 2 xã Nàn Sán và Sán Chải, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
-    Tên Dự án: Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng thông qua các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo và truyền thông nhằm góp phần thúc đẩy thực hiện chiến lược phát triển bền vững và tăng trưởng xanh tại Việt Nam” (gọi tắt là dự án E-Enhance)
-    Nguồn vốn: Do EU tài trợ
-    Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chỉ định thầu trong nước.
-    Thời gian kết thúc nhận hồ sơ: ngày 20/5/2021
-    Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: Đăng tuyển trên trang WEB của GreenID
-    Hồ sơ gồm có: 
1.    Hồ sơ năng lực công ty
2.    Bản thảo thiết kế lắp đặt hệ thống đèn đường NLMT tại địa phương phù hợp với địa hình hiện tại.
3.    Bảng chào giá
Bộ hồ sơ được gửi qua đường bưu điện trước ngày 20/5/2021.


4.    Thông tin liên hệ
Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ:
Vũ Thị Bích Đào – Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) 
Email: vtbdao@greenidvietnam.org.vn
Số điện thoại: 096 821 4236