Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Mời thầu: Lắp đặt hệ thống 50 đèn đường năng lượng mặt trời cho cồn Hô, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

  |   Viết bởi : GreenID

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Lắp đặt hệ thống 50 đèn đường năng lượng mặt trời  cho cồn Hô, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Trung tâm Phát triển Sáng tạo ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Lắp đặt hệ thống 50 đèn đường năng lượng mặt trời 
cho cồn Hô, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011. GreenID là thành viên và điều phối của Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA). GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công, hiện đang nỗ lực để trở thành một tổ chức có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam. Hiện tại, GreenID đang thực hiện dự án “Thúc đẩy các giải pháp năng lượng bền vững vì lợi ích của các cộng đồng dân tộc thiểu số và nhóm yếu thế tại Việt Nam” với nguồn hỗ trợ tài chính từ quỹ McKnight.
Theo đó, GreenID mở thầu tìm nhà thầu cung cấp hệ thống 50 đèn đường NLMT cho cồn Hô, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh nhằm thúc đẩy người dân sử dụng các mô hình ứng dụng năng lượng tái tạo. Công việc của nhà thầu được miêu tả như sau: 

1.    Nội dung công việc
1.1.    Yêu cầu công việc 
-    Khảo sát địa bàn lắp đặt hệ thống 50 đèn đường NLMT tại cồn Hô, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh nhằm xác định vị trí lắp đặt phù hợp với địa hình tại địa phương;
-    Báo giá hệ thống đèn đường được thiết kế
-    Cung cấp và lắp đặt hệ thống 50 đèn đường NLMT;
-    Hướng dẫn người dân vận hành hệ thống để đảm bảo hệ thống vận hành tốt, hiệu quả;
-    Sửa chữa, bảo hành hệ thống theo cam kết đã được xây dựng giữa các bên.


1.2.    Yêu cầu đối với nhà thầu
-    Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc cung cấp, lắp đặt thiết bị năng lượng mặt trời; 
-    Ưu tiên có kinh nghiệm cung cấp, lắp đặt thiết bị năng lượng mặt cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long;
-    Tuân thủ theo kế hoạch đặt ra và thống nhất giữa các bên. 
-    Có hồ sơ năng lực đầy đủ


2.    Kết quả mong đợi 
-    01 cuộc khảo sát địa bàn lắp đặt đèn đường tại cồn Hô, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh;
-    01 báo giá lắp đặt hệ thống được gửi đến các bên;
-    01 hệ thống 50 đèn đường NLMT được lắp đặt trên cồn Hô được vận hành hiệu quả và an toàn;
-    Hướng dẫn và vận hành hệ thống đèn được được gửi đến cho người vận hành địa phương.


3.    Thời gian thực hiện và kinh phí
- Thời gian thực hiện: tháng 06/2021
-    Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên đề xuất của cán bộ dự án và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và pháp luật Việt Nam.


THÔNG BÁO MỜI THẦU


-    Tên nhà thầu: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh
-    Tên gói thầu: Lắp đặt hệ thống 50 đèn đường năng lượng mặt trời và hướng dẫn sử dụng cho người dân tại cồn Hô, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh 
-    Tên Dự án: Thúc đẩy các giải pháp năng lượng bền vững vì lợi ích của các cộng đồng dân tộc thiểu số và nhóm yếu thế tại Việt Nam
-    Nguồn vốn: quỹ McKnight
-    Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu trong nước
-    Thời gian đóng thầu: ngày 27/5/2021
-    Phương thức lựa chọn nhà thầu: có giá thấp nhất và dịch vụ bảo hành tốt nhất
-    Hồ sơ thầu gồm có: 
1.    Hồ sơ năng lực công ty
2.    Bản thảo thiết kế lắp đặt hệ thống 50 đèn đường NLMT tại địa phương phù hợp với địa hình hiện tại.
3.    Bảng chào giá
Bộ hồ sơ được gửi qua đường bưu điện trước ngày 27/5/2021


4.    Thông tin liên hệ
Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ:
Vũ Thị Bích Đào – Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) 
Email: vtbdao@greenidvietnam.org.vn
Số điện thoại: 096 821 4236