Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

TCBC - Khởi động dự án - Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng

  |   Viết bởi :

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ  KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN  “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các  giải pháp năng lượng tái tạo và sử ...

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN 
“Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các 
giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng”

 

Hà Nội, 21/8/2017

 
Ngày 21/8/2017, tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) tổ chức lễ khởi động dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng” (viết tắt là E-Enhance). Sự kiện này được tổ chức cùng với lễ khai mạc “Tuần lễ năng lượng tái tạo”. Dự án do Liên minh châu Âu tài trợ từ nguồn vốn ODA không hoàn lại được GreenID và Viện các vấn đề môi trường độc lập của Đức (UfU) đồng thực hiện trong 4 năm, từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 8 năm 2021, với tổng số tiền trị giá 685.326 ơ-rô. Trong đó, Liên minh châu Âu cam kết tài trợ không hoàn lại 600.000 ơ-rô, phần còn lại sẽ do GreenID và UfU đối ứng.

Phát triển năng lượng tái tạo (NLTT) và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng (TK&HQNL) là hướng đi phù hợp để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao, giảm phụ thuộc nhập khẩu than và mang lại nhiều lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội. Tuy nhiên, những hạn chế trong nhận thức và hiểu biết của công chúng về lĩnh vực này đang là một rào cản lớn đối với việc phát huy lợi thế này. Đặc biệt, việc phổ biến kiến thức khoa học công nghệ tới người dân sống tại các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo khó khăn, những địa bàn chưa có điện lưới và có tỷ lệ hộ nghèo cao còn rất hạn chế, đòi hỏi cần được ưu tiên chú trọng một cách đúng mức để giảm bớt khoảng cách phát triển cho những cộng đồng này.

Với thông điệp “Sẻ chia và lan tỏa tương lai Xanh” dự án E-Enhance tập trung vào mục tiêu nâng cao hiểu biết và thực hành ứng dụng các giải pháp NLTT và sử dụng TK&HQNL cho các tổ chức và cá nhân tại các vùng nông thôn Việt Nam. Thông qua các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao, dự kiến khoảng 1000 người là đại diện của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và cộng đồng địa phương sẽ được đào tạo chuyển giao kiến thức, công nghệ về lĩnh vực này.

Song hành với hoạt động chuyển giao kiến thức, dự án sẽ cung cấp gói hỗ trợ tài chính giúp ngưởi dân tại các cộng đồng ứng dụng các mô hình năng lượng bền vững tại hộ gia đình và cơ sở công. Nhận thấy nhu cầu tiếp cận nguồn năng lượng ổn định và phù hợp với túi tiền của người dân tại các địa bàn chưa có điện lưới và/hoặc khu vực có tỉ lệ hộ nghèo còn rất cao, dự án sẽ ưu tiên hỗ trợ các cộng đồng này tự sản xuất ra năng lượng để đáp ứng các nhu cầu cơ bản trong đời sống.

Thúc đẩy các sáng kiến sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm và hiệu quả trong trường học là hợp phần quan trọng và là điểm nhấn của dự án. Sáng kiến “trường học sử dụng năng lượng thông minh” sẽ được thiết kế và triển khai thí điểm tại ít nhất 10 trường học ở khu vực phía Bắc sau đó sẽ lan tỏa ra các địa bàn khác có quan tâm. Nhờ đó, học sinh và giáo viên không chỉ được nâng cao nhận thức và hành động về lĩnh vực này, mà còn có thể giúp nhà trường cắt giảm chi phí năng lượng, góp phần xây dựng thành công mô hình trường học thân thiện.

“Thông qua dự án này GreenID và các đối tác mong muốn đồng hành với nỗ lực của Chính phủ trong việc nâng cao nhận thức và ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững tại cộng đồng, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, tăng trường Xanh, giảm phát thải các-bon và khí nhà kính, theo định hướng phát triển bền vững đất nước” bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc GreenID chia sẻ.
 
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Nguyễn Hồng Thúy
Điều phối dự án
Email: nhthuy@greenidvietnam.org.vn Điện thoại: 043 7956372
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liên minh châu Âu bao gồm 27 nước thành viên hiện đang dần liên kết với nhau về công nghệ, nguồn lực và vận mệnh. Trong suốt quá trình mở rộng liên minh trong 50 năm qua, các nước này đã cùng nhau xây dựng một khu vực ổn định, dân chủ và phát triển bền vững, trong khi luôn chú trọng duy trì sự đa dạng về văn hóa, tinh thần bác ái và quyền tự do của con người. Liên min châu Âu cam kết chia sẽ những thành quả và những giá trị của liên minh với các quốc gia và con người ngoài lãnh thổ.

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) thành lập năm 2011. GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công, cũng như đang nỗ lực để trở thành một tổ chức có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam.

Viện nghiên cứu độc lập các vấn đề môi trường (UFU) vừa là một viện nghiên cứu khoa học vừa là một tổ chức phi lợi nhuận của Đức, chuyên hoạt động trong lĩnh vực khởi tạo một xã hội bền vững và hiệu quả. Xuất phát là một tổ chức hoạt động vì môi trường, UFU mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa kết quả đã đạt được trong việc nâng cao nhận thức về môi trường ở cấp cơ sở và phân tích diễn biến các chính sách liên quan đến môi trường.