Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Thông báo mời cung cấp dịch vụ in ấn

  |   Viết bởi :

8:30 AM

1. Giới thiệu về GreenID 


Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011. GreenID là một thành viên và điều phối của Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA). GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công và hiện đang nỗ lực để trở thành một tổ có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam.


Từ khi thành lập đến nay, GreenID đã tiến hành nhiều nghiên cứu, cung cấp các giải pháp năng lượng bền vững cho cộng đồng và tích cực tham gia tư vấn, góp ý chính sách về các lĩnh vực quy hoạch năng lượng, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu, giảm sử dụng năng lượng hóa thạch và cung cấp nước sạch. Với kinh nghiệm thực tiễn từ các dự án kết hợp với ứng dụng các tri thức và lý thuyết cập nhật trên thế giới, GreenID có thể đóng góp các giải pháp phát triển bền vững cho các chính sách và các cộng đồng địa phương.

 

Để gỡ bỏ những hiểu lầm về năng lượng tái tạo dựa vào thực tế ở Việt Nam, đồng thời đóng góp vào hoạt động vận động sử dụng năng lượng tái tạo, GreenID có nhu cầu tìm nhà cung cấp dịch vụ in ấn cuốn “ Đính chính những hiểu lầm về năng lượng tái tạo tại Việt Nam” với yêu cầu cụ thể như sau:

 

2. Nội dung cụ thể:

- In ấn gia công cuốn “Đính chính những hiểu lầm về năng lượng tái tạo tại Việt Nam”

- Kích thước: 20 cm x 20cm

-  Số trang: 48 trang (Bao gồm 2 trang bìa)

- Chế bản, thiết kế, in ấn chất lượng cao

- Gia công, đóng xén, hoàn thiện

- Số lượng: 794 cuốn

3. Kết quả mong đợi

- Đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ in ấn gia công cuốn “Đính chính những hiểu lầm về năng lượng tái tạo tại Việt Nam” đáp ứng theo yêu cầu như mục 2

- Đảm bảo cung cấp dịch vụ in chu đáo và kịp thời

- Vận chuyển đến địa điểm theo yêu cầu của GreenID

 

4. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: từ 08/01/2018 đến 15/01/2018

- Địa điềm: Trung tâm phát triển sáng tạo xanh

 

5. Thông tin liên lạc

Tất cả các ứng viên quan tâm, xin vui lòng gửi báo giá tới địa chỉ sau:

Bà Phạm Thị Huyền Trang - Cán bộ kế toán (GreenID)

Email: pthtrang@greenidvietnam.org.vn

Điện thoại: 024 3 795 6372

Hạn nộp hồ sơ từ ngày 2/1/2018 đến ngày 5/1//2018