Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Thống kê của IEA: Thống kê điện hàng tháng

  |   Viết bởi :

Báo cáo thống kê điện hàng tháng mới nhất của IEA bao gồm dữ liệu tháng 3 năm 2020 cho thấy đối với Toàn OECD:

  • Vào tháng 3 năm 2020, tổng sản lượng ròng trong OECD là 850,0 TWh, thấp hơn 3,3% so với tháng 3 năm 2019. Sản lượng điện trong quý đầu tiên của năm 2020 là 2.645,0 TWh so với 2.707,7 TWh trong cùng kỳ năm 2019.
  • Sản lượng điện tái tạo là 286,5 TWh, tăng 7,1% so với tháng 3 năm 2019. Năng lượng tái tạo chiếm 33,7% tổng sản lượng điện. Trong ba tháng đầu năm 2020, tỷ lệ sản xuất điện tái tạo tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái và là 844,7 TWh.
  • Nhiệt điện sản xuất từ nhiên liệu truyền thống là 433,7 TWh vào tháng 3 năm 2020, thấp hơn 7,9% so với tháng 3 năm 2019 và thấp hơn 3,8% so với tháng 2 năm 2020. Điện sản xuất từ nhiệt điện truyền thống là 1,390,7 TWh trong quý đầu tiên của năm 2020, thấp hơn 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái . Sản lượng điện than là 500,9 TWh trong ba tháng đầu năm 2020, thấp hơn 21,8% so với cùng kỳ năm 2019

Kể từ tháng 4 năm 2020, báo cáo Thống kê Điện hàng tháng bao gồm thêm 6 quốc gia. Những quốc gia này là Argentina, Brazil, Trung Quốc, Croatia, Ấn Độ và Romania. Ngoài báo cáo này cung cấp dữ liệu sản xuất điện hàng tháng cho 6 quốc gia, cũng như dữ liệu hàng năm như cũ và các chỉ số cập nhật hàng năm.

Điểm nổi bật của tháng:

 Sản lượng điện ròng ở OECD Châu Âu là 297,3 TWh vào tháng 3 năm 2020. Năng lượng tái tạo cung cấp 142,0 TWh, tương đương 47,7% tổng sản lượng điện. Do điều kiện ẩm ướt hơn so với điều kiện trung bình, sản lượng thủy điện là 59,1 TWh, cao hơn 19,8% so với tháng 3 năm 2019 và cao hơn 11,1% so với tháng 2 năm 2020, góp phần tăng sản lượng điện tái tạo. Tại Na Uy, sản lượng thủy điện là 13,0 TWh, cao hơn 24,2% so với tháng 3 năm 2019 và cao hơn 10,2% so với tháng 2 năm 2020, do lượng mưa cao hơn mức trung bình ở Tây Na Uy. Công ty Hydro cung cấp 91,4% tổng sản lượng điện, tăng 26,0% so với tháng 3 năm 2019 đạt 14,2 TWh. Do đó, xuất khẩu điện tăng 357,8% so với tháng 3 năm 2019, đạt 1.735,4 GWh vào tháng 3 năm 2020 so với 379,0 GWh vào tháng 3 năm 2019.

Xem bản đầy đủ Tiếng Anh tại: https://iea.blob.core.windows.net/assets/50fd7cbe-9f48-49c2-aba9-e16dfd9ef26a/mes.pdf?utm_campaign=IEA%20newsletters&utm_source=SendGrid&utm_medium=Email