Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển biên tập khuyến nghị chính sách

  |   Viết bởi :

I. Giới thiệu: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận, trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011. GreenID có sứ mệnh hoạt động để đạt được những thay đổi cơ bản trong việc phát triển bền vững thông qua thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên thiên nhiên và quá trình ra quyết định có sự tham gia.

Trong thời gian từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018, GreenID phối hợp cùng các đối tác địa phương triển khai dự án: “Tăng cường tiếp cận năng lượng cho người nghèo ở các tỉnh Đồng bằng Sông cửu Long của Việt Nam thông qua các giải pháp Năng lượng xanh và bền vững ” do tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BFTW) tài trợ, thực hiện tại 03 xã An Hảo, Vĩnh Trung, Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Mục tiêu chính của dự án là tăng cường tiếp cận năng lượng và điện cho các hộ nghèo và chưa có điện lưới tại các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long thông qua việc giới thiệu và thúc đẩy ứng dụng các giải pháp năng lương tái tạo với chi phí phù hợp. Từ đó, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân vùng nông thôn và đóng góp vào sự phát triển năng lượng bền vững tại Việt nam và khu vực Mê Công.

Các kết quả chính của dự án bao gồm:

 • Tất cả 2.288 hộ gia đình chưa có lưới điện ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang được cung cấp thông tin về lợi ích và chi phí của các giải pháp năng lượng bền vững phi tập trung vào cuối năm 2018.
 • Ít nhất 05 công nghệ năng lượng bền vững  được giới thiệu và cung cấp, đem lợi ích tới ít nhất 100 người dân, và vận hành tốt trong 3 cộng đồng chưa có điện lưới tại huyện Tịnh Biên ở giai đoạn cuối của dự án.
 • Thực tiễn tốt và khuyến nghị chính sách về khái niệm của các giải pháp năng lượng bền vững phi tập trung được gửi tới các nhà hoạch định chính sách năng lượng ở cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia và tiếp tục giám sát.

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được của dự án để đưa ra bài học kinh nghiệm và những lợi ích của các mô hình năng lượng bền vững đã ứng dụng trên địa bàn; đồng thời xem xét tính phù hợp cảu các mô hình với chương trình điện khí hóa nông thôn, GreenID cần tuyển 01 chuyên gia/nhóm độc lập thực hiện biên tập nội dung khuyến nghị chính sách theo các nội dung và điều khoản như sau:

II. Mục tiêu hoạt động

Mục tiêu chung của hoạt động này nhằm tìm ra giải pháp, mô hình nằn lượng bền vững phù hợp cho các vùng chưa có điện lưới trong địa bàn dự án để khuyến nghị sử dụng choc ác vùng có điều kiện tương tự.

Mục tiêu chung của khuyến nghị:  

 1. Đưa ra các kết luận, các phát hiện chính về các giải pháp năng lượng bền vững phù hợp với khu vực chưa có điện lưới
 2. Đưa ra các đánh giá về các lợi ích của mô hình/giải pháp năng lượng bền vững qua quá trình ứng dụng tại An Giang
 3. Các khuyến nghị về tính phù hợp của giải pháp/mô hình cho các nhà hoạch định chính sách

III. Kết quả mong đợi

01 bản khuyến nghị chính sách về các mô hình năng lượng bền vững phù hợp với cộng đồng được hoàn thiện.

IV. Phạm vi công việc

 • Thiết kế đề cương bản khuyến nghị gửi cho GreenID 02 tuần trước khi tiến hành để góp ý, thống nhất và thực hiện.
 • Lập kế viết khuyến nghị bao gồm thời gian gửi bản thảo và bản cuối cùng cho GreenID trước 02 tuần
 • Rà soát các văn bản, tài liệu của dự án do GreenID cung cấp.
 • Phân tích, tổng hợp thông tin.
 • Gửi bản khuyến nghị sơ bộ cho GreenID để tham khảo trước khi hoàn thiện
 • Tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản hồi để hoàn thiện báo cáo cuối cùng.
 • Gửi bản khuyến nghị chính thức bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh cho GREENID muộn nhất 03 tuần sau khi kết thúc hoạt động thực địa.

V. Yêu cầu đối với chuyên gia, vị trí công việc

 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng tài liệu hoặc vận động chính sách
 • Có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung công việc đánh giá như: Phát triển cộng đồng, Quản lý Năng lượng, Môi trường, Tư vấn phát triển...
 • Có khả năng tổng hợp, phân tích độc lập, khách quan và đưa ra các khuyến nghị đề xuất phù hợp, sắc sảo, có tính sáng tạo và khả thi trong bối cảnh Việt Nam.
 • Có khả năng hoàn thành công việc với cam kết về chất lượng trong điều kiện áp lực về thời gian.
 • Khách quan, trung thực trên tinh thần xây dựng và góp ý nhằm phục vụ mục tiêu cải thiện hiệu quả thực hiện dự án.

VI. Thời gian thực hiện và kinh phí

 • Việc xây dựng khuyến nghị được thực hiện trong vòng 03 tháng, muộn nhất hoàn thành vào ngày 30/07/2018.    
 • Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên kinh nghiệm và năng lực của chuyên gia và theo mặt bằng chung, phù hợp với quy định của bộ tài chính và EU-cost norm trên cơ sở thỏa thuận giữa GreenID và chuyên gia.

VII. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ

 • Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ, thư quan tâm và CV về địa chỉ:

Chị Nguyễn Thị Hà – Điều phối viên chương trình Phát triển Xanh

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)

Địa chỉ: Phòng 707, tầng 7, tòa nhà Sunrise Building, 90 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 626 973 18                 Fax: +84 24 379 563 72

 • Hạn cuối nộp hồ sơ: ngày 01 tháng 06 năm 2018