Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển chuyên gia, đơn vị thực hiện tài liệu tập huấn năng lượng bền vững và sinh kế xanh

  |   Viết bởi :

Tuyển chuyên gia, đơn vị thực hiện tài liệu tập huấn năng lượng bền vững và sinh kế xanh

1. Bối cảnh và lý do thực hiện hoạt động

Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có tiềm năng lớn về điện mặt trời nên trong những năm vừa qua đã thu hút nhiều nhà đầu tư vào các nhà máy phát điện. Đồng thời mô hình điện mặt trời phân tán như điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN); điện mặt trời độc lập cấp hộ cũng đang được phát triển mạnh. Phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tiêu thụ điện, phục vụ sản xuất và mở ra cơ hội việc làm cho các thanh niên, người dân trong lĩnh vực này. An Giang là một điển hình cho việc phát triển này và cũng là một trong những tỉnh đang thúc đẩy giải pháp xanh. Với mong muốn tăng cường năng lực cho cộng đồng để ứng dụng các giải pháp sinh kế xanh kết hợp NLTT và nông nghiệp, GreenID phối hợp cùng Ban QLDA và chuyên gia tiến hành biên soạn tài liệu tập huấn năng lượng bền vững và sinh kế xanh. Với mong muốn đây là tài liệu phục vụ tốt cho các khóa đào tạo, truyền thông, hướng dẫn thiết thực cho các địa phương có thể sử dụng. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Giải pháp xanh hỗ trợ tiếp cận năng lượng cho cộng đồng nghèo khu vực đồng bằng Sông Cửu Long”.

Để thực hiện tài liệu, GreenID cần tuyển 01 chuyên gia hoặc 01 đơn vị thực hiện công việc với một số nội dung như sau:

 

2. Nội dung công việc

2.1 Yêu cầu công việc

 • Tư vấn xây dựng tài liệu tập huấn về năng lượng bền vững và sinh kế xanh cho cộng đồng;
 • Thu thập thông tin về các mô hình năng lượng bền vững để xây dựng tài liệu phù hợp;
 • Cập nhật tiến dộ về công việc thường xuyên với cán bộ GreenID;
 • Cung cấp các thông tin bổ sung, các ý kiến phản hồi đến kết quả hoạt động
 • Các công việc khác khi cần.

2.2 Yêu cầu đối với chuyên gia

 • Là chuyên gia độc lập có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu, nghiên cứu tác động các dự án phát triển và dự án khác có liên quan.
 • Có khả năng tổng hợp, phân tích độc lập, khách quan và đưa ra các đề xuất phù hợp, sắc sảo, có tính sáng tạo và khả thi trong bối cảnh dự án.
 • Có khả năng hoàn thành công việc với cam kết về chất lượng trong điều kiện áp lực về thời gian.
 • Khách quan, trung thực trên tinh thần xây dựng và góp ý nhằm phục vụ mục tiêu cải thiện hiệu quả thực hiện dự án.

3. Đầu ra cụ thể:

 • 1 tài liệu tập huấn năng lượng bền vững và sinh kế xanh cho cộng đồng

4. Thời gian thực hiện và kinh phí

 • Thời gian thực hiện: tháng 7/2021 – tháng 11/2021
 • Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên đề xuất của cán bộ dự án và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và pháp luật Việt Nam.

5. Thông tin liên hệ

 • Mọi đơn vị quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ:
 • Nguyễn Trung Tín – Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
 • Email: nttin@greenidvietnam.org.vn
 • Số điện thoại: 0984 541 673

6. Thời gian nộp hồ sơ: 20/06/2021