Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển chuyên gia Mô hình hóa về Chất lượng không khí cho nghiên cứu “Phân tích chi phí, lợi ích các kịch bản phát triển năng lượng từ góc nhìn vùng đồng bằng sông Cửu Long”

  |   Viết bởi : GreenID Vietnam

Để nghiên cứu “Phân tích chi phí, lợi ích các kịch bản phát triển năng lượng từ góc nhìn vùng đồng bằng sông Cửu Long” được triển khai đạt được những kết quả như mong muốn, GreenID cần tuyển một (nhóm) chuyên gia, hoặc tổ chức để thực hiện hợp phần mô hình hóa chất lượng không khí.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

V/v: Chuyên gia mô hình hóa về chất lượng không khí cho nghiên cứu “Phân tích chi phí, lợi ích các kịch bản phát triển năng lượng từ góc nhìn vùng đồng bằng sông Cửu Long”

1. Giới thiệu chung

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận (NPO) của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QĐ-LHH ngày 27/12/2011. GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công và hiện đang nỗ lực để trở thành một tổ chức phi chính phủ Việt Nam có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển ngành năng lượng bền vững. GreenID đang hoạt động trong ba chủ đề chính là Năng lượng bền vững, Nước và Không khí sạch, Cộng đồng Xanh. 

Trong quy hoạch điện VII sửa đổi (PDP 7 sửa đổi) dự kiến triển khai xây dựng hơn 18.000 MW điện đốt than vào năm 2030 tại riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). ĐBSCL nằm trong khu vực khí hậu cận xích đạo, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp đặc biệt là trồng lúa và cây lương thực cũng như nuôi trồng thủy sản. Nhưng cũng với đặc điểm này, ĐBSCL là một trong những khu vực nhạy cảm nhất dưới tác động của biến đổi khí hậu. Vì vậy để giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sản xuất và đời sống của khu vực này, lựa chọn sử dụng những nguồn năng lượng tái tạo (NLTT), không gây phát thải khí nhà kính như mặt trời, gió, rác thải, sinh khối được xem là giải pháp cần thiết trong thời điểm hiện tại.

Vùng ĐBSCL có nhiều tiềm năng phát triển NLTT, tuy nhiên việc chuyển đổi sang năng lượng sạch vẫn đang đứng trước nhiều thách thức, bao gồm những lo ngại tác động tiêu cực liên quan vấn đề sử dụng đất, an ninh năng lượng. Hiện tại còn thiếu những nghiên cứu và phân tích khoa học để chứng minh sự cần thiết và đúng đắn của hướng phát triển này. Trong bối cảnh đó, việc tiến hành một nghiên cứu về cơ cấu nguồn điện tối ưu cho khu vực ĐBSCL đáp ứng nhu cầu điện cả về chất lượng và độ tin cậy cung cấp điện trên cơ sở xem xét toàn diện các lợi ích và chi phí bao gồm các đồng lợi ích liên quan đến đa dạng cơ cấu nguồn năng lượng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thu hút nguồn lao động, phát triển du lịch và các ngành kinh tế khác là cần thiết.

Để nghiên cứu “Phân tích chi phí, lợi ích các kịch bản phát triển năng lượng từ góc nhìn vùng đồng bằng sông Cửu Long” được triển khai đạt được những kết quả như mong muốn, GreenID cần tuyển một (nhóm) chuyên gia, hoặc tổ chức để thực hiện hợp phần mô hình hóa chất lượng không khí.

2. Mô tả công việc

Công việc cụ thể bao gồm:

 • Đánh giá tác động chất lượng không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe con người từ 03 kịch bản phát triển nguồn điện tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long do GreenID cung cấp, nội dung chính của nghiên cứu bao gồm:

Tính toán lượng phát thải và tác động tới sức khỏe của các nhà máy nhiệt điện theo 3 kịch bản:

 • Phát thải của các nhà máy nhiệt điện đang vận hành (biểu đồ phân bố nồng độ các chất ô nhiễm) và các tác động đến sức khỏe.
 • Dự báo tác động trong tương lai của kịch bản thông thường (theo quy hoạch Điện VII điều chỉnh).
 • Lợi ích giảm phát thải và tác động sức khỏe trong các kịch bản nguồn điện do GreenID đề xuất.
 • Viết báo cáo phân tích kết quả mô hình.
 • Phối hợp chặt chẽ và trao đổi với nhóm nghiên cứu GreenID và nhóm chuyên gia xây dựng cơ cấu nguồn điện để nắm rõ các thông số đầu vào.
 • Trình bày kết quả nghiên cứu tại các hội thảo tham vấn và chia sẻ báo cáo nghiên cứu.

3. Kết quả mong đợi

 • Bản thảo báo cáo phân tích kết quả từ mô hình được hoàn thiện trong tháng 11 năm 2019
 • Báo cáo cuối cùng được chỉnh sửa sau khi có góp ý của nhóm nghiên cứu trong tháng 12 năm 2019
 • Báo cáo nghiên cứu được trình bày bằng tiếng Việt.

4. Yêu cầu đối với chuyên gia

 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực môi trường, chất lượng không khí, mô hình hóa ô nhiễm, năng lượng, sức khỏe:
  • Có hiểu biết về hóa học khí quyển (atmospheric chemistry), am hiểu về khí tượng, mối liên hệ giữa khí tượng và phát thải trong môi trường không khí;
  • Có hiểu biết về phát thải của các nhà máy nhiệt điện;
  • Có hiểu biết về tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe và dịch tễ học;
  • Có kinh nghiệm chạy mô hình đánh giá chất lượng không khí;
  • Có kinh nghiệm viết báo cáo nghiên cứu.

5.  Thời gian thực hiện và kinh phí

 • Thời gian thực hiện từ 15/10/2019 đến 15/12/2019. Với tổng số ngày làm việc là 40 ngày.
 • Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án.

6. Thông tin liên hệ

Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ trước ngày 10/10/2019 với

Chị Nguyễn Thị Mai Dung – Điều phối dự án, chương trình Năng lượng bền vững, GreenID

Email: nmdung@greenidvietnam.org.vn

Số điện thoại: 0946842155