Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển chuyên gia sản xuất phim

  |   Viết bởi :

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

 

1. Giới thiệu về GreenID 
 
Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011. GreenID là một thành viên và điều phối của Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA). GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công và hiện đang nỗ lực để trở thành một tổ có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam.
 Từ tháng 9 đến tháng 12, với sự hỗ trợ tài chính của tổ chức Rosa Luxemburg Stiftung, GreenID triển khai dự án “Tăng cường an ninh nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu và phát triển năng lượng ở Việt Nam”. Mục tiêu tổng thể của hoạt động này là nhằm nâng cao hiểu biết mối tương quan giữa an ninh nguồn nước và phát triển năng lượng  trong bối cảnh biến đổi khí hậu với đối tượng là những nhà hoạch định chính sách và công chúng, từ đó hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy cân bằng sinh thái xã hội trong chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam.

Để góp phần thực hiện mục tiêu này, chúng tôi cần tuyển 01 chuyên gia để thực hiện 01 video nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về tác động của nhiệt điện đến nguồn nước.

2.  Mô tả công việc:

  • Nội dung phim:
  • Phản ánh tác động của nhà máy nhiệt điện than, với trường hợp điển hình là nhiệt điện than Duyên Hải, qua góc nhìn của người dân
  • Đưa ra cảnh báo đối với cho các cộng đồng sắp tới sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiệt điện than
  • Đưa ra cảnh báo với các nhà hoạch định chính sách nếu tiếp tục phát triển ồ át nhiệt điện than
  •  Nơi trình chiếu:
  • Hội thảo “Tăng cường an ninh nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu và phát triển năng lượng ở Việt Nam” được tổ chức với tháng 12, với đối tượng tham dự  là lãnh đạo từ 13 tỉnh đồng bằng Mekong, các bên liên quan bao gồm cán bộ, cơ quan truyền thông, các tổ chức phi chính phủ và các chuyên gia.
  • Lan tỏa trên các kênh mạng xã hội
  • Các hội thảo của GreenID và thành viên của VSEA có nội dung liên quan.
  • Thời lượng phim: không quá 10 phút

Chuyên gia làm phim sẽ thực hiện các hoạt động sau:

- Xây dựng kịch bản phim

- Viết lời bình

- Đi thực địa tại nhà máy nhiệt điện Duyên Hải để ghi hình thực địa và phỏng vấn người dân

-  Biên tập hình ảnh, ghi lời bình và hoàn thiện bộ phim

GreenID sẽ thực hiện các hoạt động sau:

- Tổng hợp toàn bộ hình ảnh, tư liệu của GreenID gửi cho chuyên gia

- Phối hợp xây dựng kịch bản

- Góp ý cho lời bình, và bản sơ thảo

3. Kết quả mong đợi

- Kịch bản, lời bình phim được gửi và thống nhất với GreenID (GreenID sẽ gửi tất cả các tài liệu liên quan đến tác động của nhiệt điện than đối với nguồn nước để chuyên gia dựa vào đây xây dựng kịch bản phù hợp)

- Bản sơ thảo lần thứ nhất được gửi cho GreenID góp ý

- Bộ phim bản cuối cùng được thống nhất và hoàn thiện với GreenID
4. Yêu cầu chuyên môn:
-  Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình, báo chí truyền thông

5.  Thời gian thực hiện và kinh phí
- Thời gian thực hiện từ 11/2017, với tổng số ngày làm việc là 15 ngày

- Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của diễn giả và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và nhà tài trợ.
6. Thông tin liên hệ:
Chị: Nguyễn Thị Trang Nguyên  – Cán bộ truyền thông

Email: nttnguyen@greenidvietnam.org.vn
Số điện thoại: 01689929348