Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển chuyên gia tài liệu hóa sản phẩm

  |   Viết bởi : GreenID

(V/v: chuyên gia tài liệu hóa các lợi ích, bài học kinh nghiệm về phương pháp Lập kế hoạch năng lượng địa phương và thực tiễn tốt về ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

1. Giới thiệu chung:

GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011. GreenID hướng tới sự phát triển bền vững cho Việt Nam với ưu tiên thúc đẩy cách tiếp cận tổng thể trong việc xem xét vai trò của ngành năng lượng và những tác động môi trường liên quan tới lĩnh vực này. Từ khi thành lập đến nay, GreenID đã triển khai các dự án cộng đồng thông qua việc triển khai lập kế hoạch năng lượng địa phương (LEP) nhằm thúc đẩy sử dụng các giải pháp năng lượng tái tạo, năng lượng bền vững tại các cộng đồng ở tỉnh Thái Bình, Nam Định, Huế và Cà Mau. GreenID đã hỗ trợ các cộng đồng xây dựng các kế hoạch năng lượng trong đó tập trung ưu tiên ứng dụng các giải pháp sử dung năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, gắn với tiềm năng, điều kiện đặc thù của địa phương.
Năm 2016, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) tiếp tục nhận sự hỗ trợ tài chính từ Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) để thực hiện dự án “Nhân rộng phương pháp lập kế hoạch năng lượng địa phương và các giải pháp năng lượng bền vững tại tỉnh Nam Định và Thái Bình”.  Dự án tập trung vào hỗ trợ tăng cường năng lực cho người dân tại cộng đồng để áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và năng lượng tái tạo. Theo kế hoạch dự án, GreenID sẽ phối hợp với chuyên gia để thực hiện hoạt động tài liệu hóa các lợi ích, bài học kinh nghiệm và thực tiễn tốt về Lập kế hoạch năng lượng địa phương và ứng dụng các mô hình năng lượng bền vững tại các xã địa bàn dự án ở tỉnh Nam Định và Thái Bình. Để thực hiện hoạt động này, GreenID cần tuyển 01 chuyên gia nghiên cứu với các công việc như miêu tả dưới đây.

2. Mô tả công việc:

-  Xây dựng để cương, nội dung và phương pháp thực hiện hoạt động liên quan đến các tiến trình thực hiện LEP, các lợi ích của LEP; bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai LEP và các thực tiễn tốt về ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững;
- Thực hiện khảo sát thực địa thu thập thông tin về các nội dung liên quan.
- Viết báo cáo nghiên cứu về nội dung trên.
- Trao đổi với GreenID về kế hoạch và quá trình thực hiện hoạt động.

3. Kết quả mong đợi:

- Đề cương nghiên cứu và kế hoạch thực hiện được gửi đến GreenID 07 ngày trước khi thực hiện hoạt động;
- 01 báo cáo tổng hợp về các nội dung nêu trên được gửi đến GreenID để góp ý 10 ngày trước khi hoàn thiện

4. Yêu cầu đối với chuyên gia: 

- Có trình độ đại học hoặc tương đương trở lên phù hợp với công việc yêu cầu trên
- Có 10 – 15 năm kinh nghiệm liên quan đến nội dung trên
- Có khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý dữ liệu tốt;
- Có kinh nghiệm viết báo cáo nghiên cứu dưới dạng tài liệu hóa

5. Thời gian và địa điểm

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2016 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016. Tổng số ngày làm việc 10 ngày bao gồm thời gian chuẩn bị.
 - Địa điểm: Thái Bình và Nam Định.

6. Thông tin liên hệ:

Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi thư quan tâm kèm CV về địa chỉ:
Chị: Nguyễn Thị Hà – Cán bộ dự án, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Email: hagreenid2014@gmail.com
Số điện thoại: 04 3 795 6372
Hạn cuối nộp CV và thư quan tâm: Ngày 20/7/2016