Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển chuyên gia xây dựng các video trong dự án  

  |   Viết bởi : GreenID

Tuyển chuyên gia xây dựng các video trong dự án  

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

V/v: Tuyển chuyên gia xây dựng các video trong dự án  

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID – gọi tắt là Trung tâm) là một tổ chức khoa học công nghệ của Việt Nam hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Trung tâm được thành lập dưới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QĐ-LHH ngày 27/12/2011. GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công và hiện đang nỗ lực để trở thành một tổ chức phi chính phủ Việt Nam có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển ngành năng lượng bền vững. GreenID nhận thấy rằng để thúc đẩy phát triển bền vững cần phải cùng lúc giải quyết đồng bộ các vấn đề liên quan tới các khía cạnh xã hội, quản trị và công nghệ. Hiện tại, GreenID đang thực hiện dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng thông qua các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo và truyền thông nhằm góp phần thúc đẩy thực hiện chiến lược phát triển bền vững và tăng trưởng xanh tại Việt Nam” (gọi tắt là dự án E-Enhance) dưới sự hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu.. Hiện tại, GreenID đang thực hiện dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng thông qua các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo và truyền thông nhằm góp phần thúc đẩy thực hiện chiến lược phát triển bền vững và tăng trưởng xanh tại Việt Nam” (gọi tắt là dự án E-Enhance) dưới sự hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu.

Trải qua 04 năm, dự án đã đạt được những kết quả mong đợi và nhận được sự đánh giá cao của các bên tham gia. Để mô phỏng và chia sẻ các thực tiễn tốt về ứng dụng mô hình năng lượng bền vững, các giải pháp hiệu quả và các kết quả dự án, GreenID cần tuyển 01 nhóm chuyên gia làm phim với nội dung công việc như sau:

1. Xây dựng 03 phim cho với nội dung như sau:

 • Phim 1. Tài liệu hóa quá trình triển khai và các kết quả dự án.
 • Phim 2. Tài liệu hóa hành trình giảng viên nguồn thực hiện.
 • Phim 3. Phim mô hình điện mặt trời độc lập cấp hộ cho các khu vực chưa có điện lưới

2. Công việc cụ thể để làm phim:

 • Thu thập tư liệu làm phim
 • Xây dựng kịch bản phim
 • Tập huấn cho các bên tham gia phỏng vấn sử dụng các công cụ trực tuyến để lấy hình ảnh và video làm phim
 • Thực hiện phỏng vấn, lấy tư liệu cho phóng sự tài liệu
 • Dựng phim và hoàn thành sản phẩm

3. Yêu cầu đối với chuyên gia

 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm phim và truyền thông,
 • Ưu tiên chuyên gia có kinh nghiệm dựng phim và chương trình phóng sự liên quan đến trường học và năng lượng tái tạo;
 • Tuân thủ theo kế hoạch đặt ra và thống nhất giữa các bên.

4. Kết quả mong đợi

 • 01 Phim tài liệu về quá trình triển khai và các kết quả dự án.
 • 01 Phim tài liệu hành trình giảng viên nguồn thực hiện.
 • 01 Phim mô hình điện mặt trời độc lập cấp hộ cho các khu vực chưa có điện lưới

5.Thời gian thực hiện và kinh phí

 • Thời gian thực hiện: tháng 4 đến tháng 7/2021
 • Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên đề xuất của cán bộ dự án và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và pháp luật Việt Nam.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 • Tên nhà thầu: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh
 • Tên gói thầu: Thực hiện phim tài liệu về dự án  
 • Tên Dự án: Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng thông qua các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo và truyền thông nhằm góp phần thúc đẩy thực hiện chiến lược phát triển bền vững và tăng trưởng xanh tại Việt Nam” (gọi tắt là dự án E-Enhance)
 • Nguồn vốn: Do Liên minh châu Âu hỗ trợ
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu trong nước
 • Thời gian đóng thầu: ngày 15/3/2021
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: có giá thấp nhất và dịch vụ tốt nhất
 • Hồ sơ thầu gồm có:
 1. Hồ sơ năng lực/CV
 2. Kịch bản chi tiết cho phim tài liệu.
 3. Bảng chào giá

Bộ hồ sơ được gửi qua đường bưu điện trước ngày 15/3/2021

6.Thông tin liên hệ

Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ:

Vũ Thị Bích Đào – Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)

Email: vtbdao@greenidvietnam.org.vn

Số điện thoại: 096 821 4236