Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển dụng

Hình minh họa
 
Mời thầu 90 đèn đường Năng lượng mặt trời

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức khoa học công nghệ hoạt động không vì mục đích, nhuận của Việt Nam, được thành lập dưới ...

  Lượt xem : 262
Hình minh họa
 
Tuyển dụng chuyên gia đánh giá dự án E-Enhance

GreenID tuyển dụng chuyên gia đánh giá dự án "Thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tại Việt Nam thông qua xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo (NLTT) và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng và cải thiện điều kiện sống cho người dân tại Việt Nam".

  Lượt xem : 371
Hình minh họa
 
Tuyển dụng Quản lý truyền thông

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) tuyển 01 Quản lý truyền thông

  Lượt xem : 433
Hình minh họa
 
Tuyển dụng Cán bộ truyền thông

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) tuyển Cán bộ truyền thông

  Lượt xem : 648
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia nghiên cứu

Tuyển chuyên gia cho Nghiên cứu khả thi Mô hình Kinh doanh và Phát triển Năng lượng Tái tạo cho Doanh nghiệp nữ để tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế.

  Lượt xem : 712
Hình minh họa
 
TUYỂN DỤNG CÁN BỘ DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MEKONG

GreenID tuyển dụng 01 cán bộ dự án chương trình Mekong làm việc tại văn phòng An Giang.

  Lượt xem : 960