Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển dụng chuyên gia đánh giá các chính sách tín dụng phục vụ phát triển năng lượng

  |   Viết bởi : GreenID Vietnam

GreenID cần 01 một chuyên gia đánh giá chính sách tín dụng phục vụ phát triển năng lượng với các công việc như miêu tả sau đây.

1. Giới thiệu chung

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức khoa học kĩ thuật trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QĐ-LHH ngày 27/12/2011. GreenID đồng thời là thành viên nòng cốt của Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững, bảo vê môi trường không khí và phát triển Xanh cho Việt Nam và khu vực Mê Công.

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng đồng thời là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tác động của biến đối khí hậu. Để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách về Tăng trưởng Xanh, cơ chế hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo và xây dựng kế hoạch hành động Paris. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm sao để huy động được nguồn tài chính hỗ trợ cho phát triển Các bon thấp ở Việt Nam. Bài toán này đòi hỏi nỗ lực và sáng kiến của tất cả các bên liên quan bao gồm cả các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, NGOs, cộng đồng và sự hỗ trợ của các đối tác phát triển ở Việt Nam. GreenID nhận thấy được sự đóng góp của hoạt động tín dụng trong khuôn khổ thúc đẩy dòng tài chính đầu tư vào phát triển các bon thấp tại Việt Nam. Việc đánh giá chính sách tín dụng phục vụ phát triển năng lượng sẽ giúp GreenID đưa ra các hoạt động nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển các bon thấp ở quy mô hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết nối ngân hàng với người tiêu dùng trong tín dụng xanh và đầu tư bền vững.

Theo đó, GreenID cần 01 một chuyên gia đánh giá chính sách tín dụng phục vụ phát triển năng lượng với các công việc như miêu tả sau đây.

2. Yêu cầu công việc

2.1. Nội dung công việc

- Nghiên cứu các quy định hiện hành về đầu tư, vay vốn của nhà nước và ngân hàng tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Đánh giá thực trạng các chương trình của nhà nước, ngân hàng, quỹ đầu tư hỗ trợ đầu tư cho hộ gia đình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Đánh giá các rào cản trong quá trình đầu tư và vay vốn khi phát triển dự án và đề xuất các giải pháp thúc đẩy chương trình tín dụng về phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở Việt Nam.

2.2. Yêu cầu đối với chuyên gia

- Có trình độ từ thạc sĩ hoặc tương đương trở lên liên quan đến công việc;

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến ngân hàng, tài chính vi mô, tài chính carbon;

- Am hiểu về quy định hiện hành trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

- Có kinh nghiệm về vấn đề tài chính khí hậu, tài chính xanh, tài chính carbon;

- Có khả năng nghiên cứu, tư duy, tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin tốt;

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;

- Có kỹ năng về viết báo cáo nghiên cứu bằng cả tiếng anh và tiếng việt;

- Ưu tiên những người am hiểu sâu rộng về cơ chế tài chính cho năng lượng xanh.

3. Kết quả mong đợi

- Bản mô tả các quy định hiện hành về đầu tư, vay vốn của nhà nước và ngân hàng tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (tiếng việt);

- Bản đánh giá thực trạng các chương trình của nhà nước, ngân hàng, quỹ đầu tư hỗ trợ đầu tư cho hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (tiếng việt);

- Báo cáo đánh giá thực trạng, phân tích rào cản và đề xuất cách thức thúc đẩy chương trình tín dụng về phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở Việt Nam (tiếng việt).

4. Thời gian thực hiện và kinh phí

- Thời gian thực hiện từ 25/03/2019 – 29/4/2019.

- Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và nhà trài trợ.

5. Thông tin liên hệ

Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi thư quan tâm kèm CV, Thư bày tỏ nguyện vọng và Bản kế hoạch hoạt động trên định dạng cùng 1 file với tên file “SEMF _Tên ứng viên” về địa chỉ:

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)

Email: info@greenidvietnam.org.vn

Số điện thoại: 024 379 563 72