Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển dụng chuyên gia đánh giá thị trường carbon

  |   Viết bởi : Xuân Quyên

GreenID tìm kiếm chuyên gia đánh giá thị trường carbon

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Vị trí: Chuyên gia đánh giá các thị trường carbon

1. Giới thiệu chung

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức khoa học kĩ thuật trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QĐ-LHH ngày 27/12/2011. GreenID đồng thời là thành viên nòng cốt của Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững, bảo vê môi trường không khí và phát triển Xanh cho Việt Nam và khu vực Mê Công.

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng đồng thời là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tác động của biến đối khí hậu. Để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách về Tăng trưởng Xanh, cơ chế hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo và xây dựng kế hoạch hành động Paris. Nhằm tăng cường sự đóng góp các giải pháp phát triển bền vững cho các nhà hoạch định chính sách và các cộng đồng địa phương, GreenID triển khai chương trình Triệu ngôi nhà Xanh vì Việt Nam thịnh vượng. Dự án này đóng góp cho những nổ lực của GreenID trong việc thể hiện tính khả thi của năng lượng mặt trời và lợi ích của nó trong việc góp phần thực hiện Thỏa thuận Paris và NDC tại Việt Nam.

Theo đó, GreenID cần 01 một chuyên gia đánh giá thị trường carbon với các công việc được miêu tả sau đây:

2. Yêu cầu công việc

2.1. Nội dung công việc

- Đánh giá phát thải CO2 tại Việt Nam, tập trung đánh giá đối tượng tiêu thụ điện;

- Tính toán, đánh giá lượng CO2 giảm phát thải khi thực hiện chương trình Triệu Ngôi nhà Xanh;

- Đánh giá hiệu quả chương trình Triệu Ngôi nhà Xanh đóng góp vào NDC.

2.2. Yêu cầu đối với chuyên gia

- Có trình độ từ thạc sĩ hoặc tương đương trở lên liên quan đến công việc;

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến kinh tế môi trường, thị trường carbon, tín chỉ carbon, thuế carbon;

- Có khả năng nghiên cứu, tư duy, tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin tốt;

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;

3. Kết quả mong đợi

- Bản đánh giá phát thải CO2 tại Việt Nam, tập trung đánh giá đối tượng tiêu thụ điện;

- Báo cáo đánh giá có kết quả tính toán lượng CO2 giảm phát thải khi thực hiện chương tình Triệu Ngôi nhà Xanh;

- Đánh giá hiệu quả chương trình Triệu Ngôi nhà Xanh đóng góp vào NDC.

4. Thời gian thực hiện và kinh phí

- Thời gian thực hiện: 4 tuần từ tháng 5/2019 đến tháng 6/2019

- Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và nhà trài trợ.

5. Thông tin liên hệ

Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi thư quan tâm kèm CV, Thư bày tỏ nguyện vọng và Bản kế hoạch hoạt động trên định dạng cùng 1 file với tên file “SECM _Tên ứng viên” về địa chỉ:

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)

Email: info@greenidvietnam.org.vn

Số điện thoại: 024 379 563 72