Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển dụng chuyên gia kinh tế cho nghiên cứu “Phân tích chi phí, lợi ích các kịch bản phát triển năng lượng từ góc nhìn vùng đồng bằng sông Cửu Long

  |   Viết bởi : GreenID Vietnam

Để nghiên cứu “Phân tích chi phí, lợi ích các kịch bản phát triển năng lượng từ góc nhìn vùng đồng bằng sông Cửu Long” được triển khai đạt được những kết quả mong muốn, GreenID cần một chuyên gia kinh tế trong khoảng thời gian từ ngày 20/03/2019 đến ngày 30/12/2019

1. Giới thiệu chung

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận (NPO) của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QĐ-LHH ngày 27/12/2011. GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công và hiện đang nỗ lực để trở thành một tổ chức phi chính phủ Việt Nam có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển ngành năng lượng bền vững. GreenID đang hoạt động trong ba chủ đề chính là Năng lượng bền vững, Nước và Không khí sạch, Cộng đồng Xanh.  

Trong quy hoạch điện VII sửa đổi (PDP 7 sửa đổi) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 428/2016/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016 đặt mục tiêu tăng tỷ lệ sản xuất điện từ đốt than hiện nay là 34,4% lên 49,3% vào năm 2020 và 53,2% vào năm 2030 bằng việc xây dựng 31 nhà máy nhiệt điện than mới vào năm 2030, trong đó dự kiến triển khai xây dựng hơn 18.000 MW điện đốt than vào năm 2030 tại riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). ĐBSCL nằm trong khu vực khí hậu cận xích đạo, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp đặc biệt là trồng lúa và cây lương thực cũng như nuôi trồng thủy sản. Mặc dù diện tích canh tác nông nghiệp và thủy sản chưa tới 30% của cả nước nhưng ĐBSCL đóng góp hơn 50% diện tích lúa, 71% diện tích nuôi trồng thủy sản, 30% giá trị sản xuất nông nghiệp và 54% sản lượng thủy sản toàn quốc. Cũng với đặc điểm này, ĐBSCL là một trong những khu vực nhạy cảm nhất dưới tác động của biến đổi khí hậu. Vì vậy để giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sản xuất và đời sống của khu vực này, lựa chọn sử dụng những nguồn năng lượng tái tạo, không gây phát thải khí nhà kính như mặt trời, gió, rác thải, sinh khối được xem là giải pháp cần thiết trong thời điểm hiện tại.

Mặc dù vùng ĐBSCL có nhiều tiềm năng phát triển NLTT, nhưng việc chuyển đổi sang năng lượng sạch vẫn đang đứng trước nhiều thách thức, trong đó những lo ngại tác động tiêu cực liên quan vấn đề sử dụng đất, an ninh năng lượng. Hiện tại còn thiếu những nghiên cứu và phân tích khoa học để chứng minh sự đúng đắn của hướng phát triển này. Trong bối cảnh đó, việc tiến hành một nghiên cứu về cơ cấu nguồn điện tối ưu cho khu vực ĐBSCL đáp ứng nhu cầu điện cả về chất lượng và độ tin cập cung cấp điện trên cơ sở xem xét toàn diện các lợi ích và chi phí bao gồm các đồng lợi ích liên quan đến đa dạng cơ cấu nguồn năng lượng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thu hút nguồn lao động, phát triển du lịch và các ngành kinh tế khác là cần thiết.

Để nghiên cứu “Phân tích chi phí, lợi ích các kịch bản phát triển năng lượng từ góc nhìn vùng đồng bằng sông Cửu Long” được triển khai đạt được những kết quả mong muốn, GreenID cần một chuyên gia kinh tế trong khoảng thời gian từ ngày 20/03/2019 đến ngày 30/12/2019

2. Mô tả công việc

  • Xây dựng kịch bản phát triển kinh tế-xã hội và các sản phẩm công nghiệp chủ chốt cho giai đoạn đến 2050 cho khu vực ĐBSCL;
  • Hỗ trợ thu thập số liệu cho thực hiện nghiên cứu;
  • Tính toán các nội dung về vốn đầu tư, chi phí sản xuất điện, tác động tới các nguồn thu địa phương của 02 kịch bản nguồn điện vùng ĐBSCL;
  • Tính toán, chi phí hóa những lợi ích và tác động đến môi trường, xã hội, sức khỏe của 02 kịch bản nguồn điện vùng ĐBSCL;
  • Đề xuất, khuyến nghị chính sách dựa trên kết quả nghiên cứu;
  • Phối hợp làm việc chặt chẽ với các thành viên nhóm nghiên cứu để thống nhất số liệu và nội dung nghiên cứu;
  • Đóng góp vào báo cáo và các thuyết trình theo nội dung liên quan;

3. Yêu cầu đối với chuyên gia

  • Tốt nghiệp thạc sĩ trở lên từ các chuyên ngành kinh tế, tài chính;
  • Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô, đánh giá tác động kinh tế - xã hội;
  • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực năng lượng là một lợi thế

4. Kết quả mong đợi

Trên cơ sở Khung nghiên cứu, đề cương nghiên cứu được thống nhất bởi Nhóm nghiên cứu và cơ quan điều phối, kết quả đầu ra bao gồm:

Sản phẩm

Hạn nộp

1. Dự thảo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn đến 2050 cho khu vực ĐBSCL

02/04/2019

2. Dự thảo tính toán chi phí sản xuất điện và những tác động đến nguồn thu của đia phương

05/06/2019

3. Dự thảo tính toán những tác động của kịch bản nguồn điện đến môi trường, xã hội, sức khỏe cho khu vực ĐBSCL

07/09/2019

4. Đề xuất, khuyến nghị chính sách

20/09/2019

5. Thời gian thực hiện: từ ngày 20/03/2019 đến ngày 30/12/2019

6. Thông tin liên hệ

Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi thư quan tâm kèm CV, Thư bày tỏ nguyện vọng và Bản kế hoạch hoạt động trên định dạng cùng 1 file với tên file “SEMF _Tên ứng viên” về địa chỉ:

Nguyễn Thị Mai Dung 

Email: nmdung@greenidvietnam.org.vn

Số điện thoại: 024 379 563 72