Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

[TUYỂN DỤNG] Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh tuyển dụng chuyên gia xây dựng website

  |   Viết bởi : GreenID

Những công việc cụ thể bao gồm: Xây dựng website Triệu ngôi nhà Xanh vì một Việt Nam thịnh vượng...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

V/v: Xây dựng cổng thông tin điện tử chương trình Triệu ngôi nhà Xanh


1. Giới thiệu chung
Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011. GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công, cũng như đang nỗ lực để trở thành một tổ chức có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam.
Nhằm tăng cường đóng góp các giải pháp phát triển bền vững cho các nhà hoạch định chính sách và các cộng đồng địa phương, GreenID triển khai chương trình Triệu ngôi nhà Xanh. Dự án này đóng góp cho những nổ lực của GreenID trong việc thể hiện tính khả khi của năng lượng mặt trời và lợi ích của nó trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng trong Quy hoạch điện 8 sắp tới.
Mục tiêu trước mắt của dự án:
 Tháo gỡ các rào cản cho chính sách năng lượng mặt trời và phát triển thị trưởng vào tháng 6 năm 2019 để gia tăng tỷ lệ của năng lượng mặt trời vào tổng năng lượng.
 Xây dựng nền tảng để đạt được mục tiêu một triệu mái nhà có lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trường vào năm 2013.
Hướng tiếp cận cho giai đoạn từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019:
Được xây dựng dựa theo kết quả năm trước, nhóm mục tiêu chính của chúng tôi sẽ bao gồm nhà hoạch định và các hộ gia đình thu nhập trung bình. Các nhà tài chính, các công ty cung cấp pin năng lượng mặt trời và phương tiện truyền thông là các đối tác chính trong thời gian này. Chúng tôi hướng tới mục tiêu pháp triển liên minh về năng lượng tái tạo rộng rãi. Để tăng cường tác động của công việc hiện tại của chúng tôi và nắm bắt các cơ hội sắp tới, GreenID cùng với Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam sẽ tiếp tục truyền thông những phát hiện của chúng tôi và hoạt động mới cùng liên quan đến thông điệp chính “Ưu tiên năng lượng mặt trời vì lợi ích kinh tế và môi trường”. Chúng tôi muốn sử dụng động lực này để thay đổi cơ chế chính sách và hoài nghi của nhà hoạt định chính sách để năng lương tái tạo chiếm tỷ trọng cao hơn trong cơ cấu nguồn điện. Với cơ chễ hõ trợ năng lượng mặt trời được ký vào tháng 4 năm 2017, GreenID sẽ ủng hộ và nâng cao nhật thức cộng đồng cho việc đầu tư công vào năng lượng tái tạo. Chúng tôi tin tưởng rằng khi đầu tư đến từ người dân, nó sẽ trao quyền cho người dân ở Việt Nam để trở thành một phần trong việc chuyển đổi năng lượng và tăng tính sở hữu của công chúng.
Để thực hiện hoạt động này, chúng tôi cần tìm nhóm chuyên gia làm việc với nội dung miêu tả cụ thể như sau:


2. Nhiệm vụ:
Những công việc cụ thể bao gồm:
Xây dựng website Triệu ngôi nhà Xanh vì một Việt Nam thịnh vượng.

Chức năng của website bao gồm:
 Quản lý tin tức: các thông tin mới nhất về chính sách, công nghệ, và xu hướng phát triển điện mặt trời

 Quản lý thông tin liên lạc của Ban Điều phối Chương trình Triệu ngôi Nhà Xanh
 Cập nhật dữ liệu các nhà cung cấp giải pháp điện mặt trời mái nhà ở Việt Nam, theo khu vực địa lý. Nội dung chính bao gồm: hồ sơ năng lực của doanh nghiệp, các dự án đã hoàn thành, thông tin liên hệ.
 Cập nhật dữ liệu các hộ gia đình & tòa nhà đã áp dụng điện mặt trời mái nhà trên toàn lãnh thổ Việt Nam, thể hiện bằng đồ họa trên bản đồ.


3. Kết quả mong đợi:
Một website được xây dựng hoàn thiện vào 20/3/2019, bao gồm các khâu thiết kế giao diện, lập trình website và kiểm tra chạy thử và có thể công bố với công chúng.
 Giao diện được thiết kế phù hợp với chuẩn của Google để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.
 Tin tức được phân làm nhiều cấp, cấp chuyên mục tin và cấp tin bài.
 Hiển thị tin tức theo các chủ đề, theo đặc thù website cung cấp tin tức.


4. Yêu cầu kết quả:
Hosting chất lượng cao, băng thông không giới hạn, hệ thống được hỗ trợ 24/7.


5. Thời gian thực hiện và kinh phí:
Thời gian thực hiện: 25/2/2019 – 19/3/2019
Kinh phí: Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên kinh nghiệm và năng lực của chuyên gia và theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của dự án và nhà tài trợ.
Kế hoạch thực hiện cụ thể (nếu có).


6. Thông tin liên hệ:
Đỗ Minh Tâm
Quản lý chương trình Năng lượng bền vững
Địa chỉ: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh – Nhà C1X3, ngõ 6 phố Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 091 555 8690
Email: mtam@greenidvietnam.org.vn