Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển dụng Tư vấn chương trình Trường học Xanh

  |   Viết bởi : GreenID Vietnam

Chúng tôi cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn chương trình trường học xanh miêu tả cụ thể như sau

 

1. Giới thiệu chung

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011. GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công, cũng như đang nỗ lực để trở thành một tổ chức có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam.

Từ khi thành lập đến nay, GreenID đã làm nhiều nghiên cứu, cung cấp các giải pháp năng lượng bền vững cho cộng đồng và tích cực tham gia tư vấn, góp ý chính sách về các lĩnh vực quy hoạch năng lượng, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu, giảm sử dụng năng lượng hóa thạch và cung cấp nước sạch. Với kinh nghiệm thực tiễn từ việc thực hiện các dự án, kết hợp với ứng dụng các tri thức và lý thuyết cập nhật trên thế giới, GreenID có thể đóng góp các giải pháp phát triển bền vững cho các nhà hoạch định chính sách và các cộng đồng địa phương.

Từ tháng 8/2017, với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu, GreenID triển khai dự án: “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo (NLTT) và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng,” với sự phối hợp cùng Viện các vấn đề môi trường của Đức UfU trong thời gian 4 năm.

Để thực hiện hoạt động này, chúng tôi cần tuyển Trợ lý dự án với nội dung miêu tả cụ thể như sau

2. Nhiệm vụ:

Những công việc cụ thể bao gồm:

 • Hoàn thiện Nội dung giới thiệu & khung chương trình Trường học Xanh;
 • Lập kế hoạch hành động cho hoạt động Trường học Xanh trên toàn quốc giai đoạn 2019 – 2021;
 • Đề xuất ngân sách chi tiết cho các hoạt động;
 • Trực tiếp điều phối tổ chức hoạt động Trường học Xanh theo kế hoạch, cụ thể:
  • Kết nối, trao đổi và thống nhất kế hoạch hợp tác với trường học;
  • Xây dựng tài liệu đào tạo & truyền thông bao gồm kế hoạch bài giảng, tài liệu phát tay, tài liệu truyền thông;
  • Trực tiếp đào tạo tại trường học cho học sinh và giáo viên;
  • Đào tạo nâng cao năng lực cho nhóm nhân sự hỗ trợ đào tạo & truyền thông tại trường học;
  • Điều phối nhóm nhân sự hỗ trợ đào tạo & truyền thông tại trường học;
  • Thúc đẩy ý tưởng và triển khai các sáng kiến tại trường học;
 • Lập báo cáo hoạt động;
 • Tham gia giám sát và đánh giá hoạt động theo yêu cầu từ dự án;
 • Trực tiếp quản lý tài liệu đào tạo, truyền thông;
 • Hỗ trợ Quản lý dự án tổ chức đào tạo Giảng viên nguồn cho các hoạt động trường học xanh trên cả nước;
 • Hỗ trợ Quản lý dự án kết nối với các bên liên quan bao gồm doanh nghiệp, Sở/Phòng giáo dục; hỗ trợ Cán bộ truyền thông cung cấp thông tin cho báo chí, bài viết truyền thông;
 • Củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác với các bên liên quan bao gồm Sở/Phòng giáo dục, trường học, doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ các hoạt động khác trong dự án theo phân công từ Quản lý dự án và Ban Giám đốc.

3. Kết quả mong đợi: 

 • Ít nhất có 10 trường thực hiện chương trình Trường học Xanh
 • Ít nhất 5 trường học thực hiện các giải pháp Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cụ thể.
 • Có ít nhất 30 giáo viên có hiểu biết cơ bản về NLTT.

4. Yêu cầu nhân sự:

 • Tốt nghiệp Đại học
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết)
 • Có kinh nghiệm làm việc với trẻ em, học sinh, lĩnh vực giáo dục
 • Biết các phương pháp giáo dục đa dạng: học qua trải nghiệm, giáo dục theo mô hình STEM

5. Thời gian thực hiện và kinh phí:

 • Thời gian thực hiện: 8 tháng, 01/2019 – 06/2019 (Năm 2 dự án E Enhance), toàn thời gian
 • Kinh phí: Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên kinh nghiệm và năng lực của chuyên gia và theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của dự án và nhà tài trợ.
 • Kế hoạch thực hiện cụ thể (nếu có)

6. Thông tin liên hệ:

Chị Võ Thị Xuân Quyên – Chức vụ: Cán bộ dự án

Điện thoại: 0905 135 761 

Email: vxquyen@greenidvietnam.org.vn

Địa chỉ: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh – Phòng 707, tầng 7 tòa nhà Sunrise Building, 90 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội