Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển nhóm chuyên gia đi khảo sát thực địa và làm phóng sự về hiện trạng nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 tại Khánh Hòa

  |   Viết bởi :

Với mong muốn giảm thiểu tác động của dự án tới môi trường và cộng đồng từ giai đoạn sớm nhất, GreenID tổ chức hoạt động điền dã báo chí đi khảo sát thực địa khu vực xung quanh nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1. Để thực hiện hoạt động trên, chúng tôi cần tuyển 01 nhóm chuyên gia trong lĩnh vực truyền hình (1 biên tập viên và 1 quay phim) đi khảo sát thực địa tại Vân Phong với mô tả công việc như sau.

1. Giới thiệu về GreenID

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011. GreenID là thành viên và điều phối của Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA). GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công và hiện đang nỗ lực để trở thành một tổ có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam.

Trong thời gian qua, GreenID đã tham gia tích cực vào đóng góp cho các chính sách phát triển năng lượng bền vững của Việt Nam thông qua các hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực địa, tọa đàm và truyền thông nâng cao nhận thức.

Một trong những hoạt động thường xuyên của GreenID là cung cấp các phân tích, đánh giá độc lập đối với những dự án có nguy cơ cao tác động đến môi trường như nhiệt điện than. Theo Quy hoạch điện 7 điều chỉnh đến năm 2030, số lượng nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam sẽ lên tới hơn 60 nhà máy. Một trong những nhà máy sẽ được xây dựng là Vân Phong 1 ở tỉnh Khánh Hòa.

Với mong muốn giảm thiểu tác động của dự án tới môi trường và cộng đồng từ giai đoạn sớm nhất, GreenID tổ chức hoạt động điền dã báo chí đi khảo sát thực địa khu vực xung quanh nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1.

Để thực hiện hoạt động trên, chúng tôi cần tuyển 01 nhóm chuyên gia trong lĩnh vực truyền hình (1 biên tập viên và 1 quay phim) đi khảo sát thực địa tại Vân Phong với mô tả công việc như sau.

2.  Mô tả công việc

 • Nghiên cứu thông tin về nhà máy do GreenID cung cấp
 • Xây dựng kế hoạch điền dã
 • Tham gia chuyến khảo sát từ ngày 26/2 tới 1/3/2019
 • Ghi hình về địa bàn nhằm phản ánh: điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, ý kiến của người dân, và hiện trạng của dự án
 • Xây dựng video ghi lại kết quả của chuyến đi.
 • Dựa vào khảo sát tiền trạm, xây dựng chương trình đưa ra cảnh báo sớm về các nhà máy nhiệt điện than

3. Kết quả mong đợi

 • Gửi lại kế hoạch thực địa tới GreenID trước 25/2/2019
 • Video về chuyến đi được hoàn thành và gửi lại GreenID 1 tuần sau khi kết thúc chuyến thực địa (8/3/2019)
 • Chương trình dài hạn về cảnh báo sớm được xây dựng cùng GreenID 2 tuần sau khi kết thúc chuyến đi (15/3/2019)

4. Yêu cầu chuyên môn

 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm phim phóng sự liên quan tới môi trường, xã hội.
 • Đang công tác tại cơ quan báo chí/truyền hình nhà nước
 • Có hiểu biết và kinh nghiệm về địa bàn là một lợi thế

5.  Thời gian thực hiện và kinh phí

 • Thời gian thực hiện từ 26/2/2019 tới 30/3/2019 với tổng số ngày làm việc là 8,5 ngày/người.
 • Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của GreenID.

6. Thông tin liên hệ

Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Hằng - Điều phối Chương trình Nước và Không khí Sạch.

Email: nthang@greenidvietnam.org.vn

Số điện thoại: 0984649567./.