Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển phiên dịch hội thảo đối thoại “Đồng lợi ích của phát triển năng lượng bền vững đối với chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng”

  |   Viết bởi :

Tuyển phiên dịch hội thảo đối thoại “Đồng lợi ích của phát triển năng lượng bền vững đối với chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tuyển phiên dịch hội thảo đối thoại “Đồng lợi ích của phát triển năng lượng bền vững đối với chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng”

1. Giới thiệu chung

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011. GreenID là thành viên và điều phối của Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA). GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công và hiện đang nỗ lực để trở thành một tổ có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam.

Từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 7 năm 2020, với sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), GreenID hợp tác cùng Trung tâm Sống và Học tập vì môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) triển khai dự án “Không khí Sạch, Thành phố Xanh”. Mục tiêu của dự án là hướng tới huy động, kết nối các tổ chức, cá nhân tham gia vận động chính sách cải thiện môi trường; thúc đẩy sản xuất và sử dụng năng lượng sạch, bền vững; quản lý chất thải, triển khai sáng kiến về quy hoạch và sống xanh ở đô thị. Một trong những hoạt động để đạt được mục tiêu của dự án là đồng tổ chức hội thảo đối thoại: “Đồng lợi ích của phát triển năng lượng bền vững đối với chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng”.

Để thực hiện hoạt động trên, chúng tôi cần tuyển 01 phiên dịch song song tại hội thảo đối thoại vào ngày 13 tháng 6 năm 2019. Để thực hiện hoạt động này, GreenID tuyển 01 phiên dịch viên với chi tiết công việc được mô tả sau đây:

2. Mô tả công việc

  • Đọc bài trình bày và chuẩn bị nội dung dịch các bài trình bày song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.
  • Phiên dịch qua cabin các nội dung trao đổi trong hội thảo từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.

3. Yêu cầu đối với Phiên dịch viên:

  • Có ít nhất 5 kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan (dịch đồng thời,...)
  • Nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc
  • Có khả năng nghe, nói tiếng Anh ở mức độ học thuật chuyên nghiệp. Phát âm tiếng Anh, tiếng Việt rõ ràng.

4, Thời gian thực hiện và kinh phí

  • Thời gian thực hiện: 13/6/2019 với tổng thời gian là 01 ngày làm việc bao gồm cả thời gian chuẩn bị.
  • Kinh phí: Kinh phí theo thỏa thuận và kinh nghiệm, phù hợp với quy định của dự án và nhà tài trợ.

5. Thông tin liên hệ

Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ trước ngày 03/6/2019 với

Chị Trần Vũ Diễm Hằng – Điều phối Hợp phần Không khí Sạch, GreenID

Email: tvdhang@greenidvietnam.org.vn

Số điện thoại: 0912230632.