Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Chuyên gia tài chính nghiên cứu về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khí thải

  |   Viết bởi :

1. Giới thiệu về GreenID

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011. GreenID là thành viên và điều phối của Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA). GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công và hiện đang nỗ lực để trở thành một tổ có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam.

Với mục tiêu đóng góp vào nỗ lực cải thiện chất lượng không khí ở Việt Nam, GreenID phối hợp với Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính xây dựng và ban hành Nghị định của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khí thải. Mục đích của nghị định là hướng tới giảm thiểu ô nhiễm không khí; thúc đẩy ứng dụng công nghệ sạch, đảm bảo công bằng trong phát triển và tăng cường thực thi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trọng tâm ban đầu của nghị định tập trung vào nhóm có nguồn xả thải chính cố định, cần phải quan trắc: nhiệt điện, xi măng, hóa chất và thép. Riêng với nguồn di động, tính toán dựa vào đăng kiểm. Nghị định được xây dựng dựa trên nguyên tắc khả thi; đúng đối tượng; quản lý và sử dụng phí khí thải đúng mục tiêu phục vụ cải thiện môi trường không khí tại nơi phát sinh.

Để thực hiện hoạt động trên, chúng tôi cần tuyển 01 chuyên gia với mô tả công việc như sau.

2.  Mô tả công việc

Chuyên gia tài chính phải nghiên cứu hệ thống chính sách hiện hành liên quan đến phí bảo vệ môi trường; thu thập, nghiên cứu tài liệu; tham gia hội thảo, khảo sát, làm việc với các cơ quan liên quan (nếu cần); phối hợp, làm việc với nhóm chuyên gia về môi trường để thống nhất nội dung nghiên cứu. Trên cơ sở đó, hoàn thành các công việc sau:

- Phân tích sự cần thiết ban hành phí bảo vệ môi trường đối với khí thải.

- Phân tích sơ sở pháp lý xây dựng phí bảo vệ môi trường đối với khí thải. 

- Nghiên cứu, đề xuất các nội dung sau:

+ Phạm vi áp dụng của phí bảo vệ môi trường đối với khí thải;

+ Đối tượng chịu phí, đối tượng được miễn phí (nếu có);

+ Đối tượng nộp phí;

+ Phương pháp tính phí;

+ Mức thu phí;

+ Chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí;

+ Khai, nộp phí;

+ Các nội dung chi tiền phí thu được để khắc phục ô nhiễm môi trường khí thải;

+ Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khí thải;

+ Trách nhiệm của cơ quan liên quan trong việc thực hiện chính sách phí BVMT đối với khí thải.

- Dự thảo Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải.

3. Kết quả mong đợi

- Đề cương nghiên cứu được xây dựng vào tháng 10/2018

- Bản thảo nghiên cứu lần 1 được trình bày tại hội thảo tham vấn lần 1 dự kiến vào tháng 12/2018.

- Bản thảo nghiên cứu lần 2 được hoàn thiện vào tháng 3/2018

- Kết quả nghiên cứu được trình bày tại hội thảo tham vấn lần 2 dự kiến vào tháng 4/2018

- Báo cáo cuối cùng được hoàn thiện vào tháng 5/2018.

4. Yêu cầu chuyên môn

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu liên quan tới chính sách thuế, phí.

- Có trình độ tiến sĩ trong lĩnh vực liên quan đến thuế, phí.

5.  Thời gian thực hiện và kinh phí

- Thời gian thực hiện từ tháng 10/2018 tới tháng 5/2019, với tổng số ngày làm việc là 35 ngày/người.

- Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của GreenID.

6. Thông tin liên hệ

Chị Nguyễn Thị Hằng – Quản lý Chương trình Nước và Không khí Sạch.

Email: nthang@greenidvietnam.org.vn

Số điện thoại: 0984649567./.