Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Hội thảo

  |   Viết bởi :

8:30 AM

 

Ngày 22/12/2016, tại khách sạn White Palace Thái Bình, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) phối hợp với Sở Công thương tỉnh Thái Bình tổ chức hội thảo "Nhân rộng mô hình năng lượng thành công tại Thái Bình và Nam Định". Hội thảo đã thu hút được gần 70 đại biểu bao gồm chuyên gia, các cơ quan nhà nước, lãnh đạo các sở, ban ngành, cộng đồng địa phương đã cùng thảo luận về những thành công, bài học kinh nghiệm triển khai phương pháp lập kế hoạch năng lượng địa phương và ứng dụng các mô hình năng lượng bền vững tại cộng đồng.
 

Toàn cảnh hội thảo | Ảnh: GreenID

 


Phương pháp lập kế hoạch năng lượng địa phương (LEP) được GreenID triển khai đầu tiên vào năm 2012 tại xã Nam Cường, Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và được nhân rộngsang các xã ở tỉnh Nam Định vào năm 2013. Với sự sự hỗ trợ từ các cơ quan ban ngành địa phương, dự án đã đạt được một số kết quả như: 04 bản kế hoạch năng lượng địa phương được xây dựng và thực hiện tại 04 xã; nhiều mô hình năng lượng bền vững được triển khai và ứng dụng như: 01 mô hình biogas cộng đồng, 04 hệ thống RO cung cấp nước uống sạch, 02 dàn pin năng lượng mặt trời, 863 mô hình bếp đun cải tiến, 28 mô hình đèn LED cho trường học và các mô hình khác góp phần vào sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tại địa phương.
 
Từ những thành công và bài học kinh nghiệm của các xã, các đại biểu đã khuyến nghị lập kế hoạch năng lượng địa phương là một phương pháp tiếp cận từ dưới lên đem lại nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường cần được đưa vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để triển khai có hiệu quả phương pháp này cần có sự tham gia của người dân, chính quyền địa phương; xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế; hợp tác với các chuyên gia kĩ hỗ trợ kĩ thuật để ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững và quan trọng nhất cần có sự nỗ lực và nguồn lực của địa phương để đảm bảo tính bền vững để tiếp tục triển khai và nhân rộng.

Cùng với sự hợp tác của chính quyền địa phương, sự ủng hộ của người dân, sự đồng hành của chuyên gia kĩ thuật, GreenID sẽ tiếp tục các hoạt động để để thúc đẩy LEP và ứng dụng các mô hình bền vững tại cộng đồng.