Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Thăm quan mô hình năng lượng bền vững cho các nhà báo

  |   Viết bởi : Nguyễn Trung Tín

8:30 AM

Vừa qua ngày 11/11/2017 tại An Giang, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) phối hợp với Trung tâm hành động và liên kết vì môi trường và phát triển (Change) đã tổ chức chuyến thăm quan thực địa cho các nhà báo về các mô hình NLBV cấp cộng đồng.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án: “Tăng cường tiếp cận năng lượng cho người nghèo chưa nối lưới ở các tỉnh đồng bằng sông Mekong của Việt Nam thông qua ứng dụng các giải pháp năng lượng xanh và bền vững” với sự hỗ trợ tài chính từ Tổ chức Bánh mì cho thế giới (BFTW).

Mục tiêu chính của hoạt động nhằm chia sẻ thực tiễn tốt về ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững cấp cộng đồng thông qua mô hình lập kế hoạch năng lượng địa phương tại địa bàn An Giang. Đồng thời, xây dựng mạng lưới kết nối giữa các nhà báo và GreenID, Change nhằm lan tỏa các bài học thành công từ cộng đồng hướng đến giảm thiểu biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững.

Tham gia chương trình gồm hơn 30 nhà báo, đại diện các cơ quan truyền thông đến từ nhiều tỉnh thành, khu vực trên cả nước, cùng đại diện của Change, GreenID và ba xã dự án.

Trong chương trình, các đại biểu đã được thăm quan mô số mô hình năng lượng bền vững tiêu biểu đang được áp dụng tại địa bàn như Pin NLMT cho các gia đình chưa nối lưới, đèn LED trường học, bếp đun cải tiến và đèn LED hô gia đình cũng như thăm quan một số mô hình trình diễn tại văn phòng của dự án trên địa bàn. Tại buổi thăm quan, đại diện GreenID cũng đã có những phần chia sẻ về nội dung dự án, phương pháp tiếp cận lập kế hoạch năng lượng địa phương (LEP) cũng như bối cảnh triển khai dự án.