Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tọa đàm về định hướng phát triển năng lượng/ khí hậu cho Việt Nam

  |   Viết bởi : Nguyen Hai Long

Vào ngày 4 tháng 4 năm 2018, nhóm nghiên cứu của dự án COBENEFITS đã tổ chức buổi tọa đàm cùng các đại diện từ các viện nghiên cứu và các nhà tư vấn đến từ các dự án phát triển để trao đổi về chủ đề “Định hướng phát triển năng lượng/ khí hậu cho Việt Nam”.

 

Tại buổi tọa đàm, nhóm nghiên cứu đã chia sẻ các ý tưởng và đề xuất khác nhau về việc lựa chọn các lộ trình về khí hậu và năng lượng phù hợp tại Việt Nam như là cơ sở để đánh giá đồng lợi ích của năng lượng tái tạo (RE), đồng thời đưa ra phương án để kết nối, lồng ghép những kết quả của dự án vào các lộ trình phát triển năng lượng tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam.

Cũng tại buổi làm việc này, ông Nguyễn Anh Tuấn – Đại diện từ phía Viện Năng lượng đã chia sẻ về đề xuất của phía viện cho nghiên cứu của dự án cũng như các hoạt động trước đây của Viện Năng lượng nghiên cứu về chủ đề tiếp cận năng lượng và kiến tạo chuỗi giá trị tại các khu vực xa hội hẻo lanh.

Tọa đàm về định hướng phát triển năng lượng/ khí hậu cho Việt Nam