Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển chuyên gia nghiên cứu về chính sách đầu tư của ngân hàng trong ngành năng lượng

  |   Viết bởi :

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011. GreenID là thành viên và điều phối của Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA). GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công và hiện đang nỗ lực để trở thành một tổ có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu trên, chúng tôi nhận thấy huy động nguồn tài chính cho phát triển năng lượng thân thiện với môi trường ở Việt Nam là một phần rất quan trọng, trong đó các ngân hàng được xác định là đối tác chính. Với mong muốn xây dựng căn cứ để thúc đẩy các ngân hàng đầu tư nhiều hơn vào nguồn năng lượng thân thiện với môi trường, GreenID tổ chức hoạt động nghiên cứu “Xanh hóa chính sách đầu tư của ngân hàng trong lĩnh vực năng lượng”[1]

Để thực hiện nghiên cứu này, chúng tôi cần tuyển 02 chuyên gia có chuyên môn trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng, năng lượng với mô tả công việc như sau:

1.  Mô tả công việc

1.1 Thực hiện nghiên cứu với nội dung sau:

Nội dung 1: Chính sách đầu tư của các ngân hàng trong ngành năng lượng (bao gồm các ngân hàng Phát triển và các ngân hàng Thương mại)

 • Phân tích các rủi ro và lợi ích đối với các ngân hàng khi đầu tư vào năng lượng tái tạo so với ngành nhiên liệu hóa thạch
 • Rà soát sự thay đổi về chính sách của các ngân hàng quốc tế trong đầu tư cho ngành năng lượng
 • Rà soát các chính sách đầu tư của một số ngân hàng Việt Nam đang đầu tư vào nhiệt điện than và năng lượng tái tạo để phân tích điểm mạnh và điểm yếu của những chính sách này
 • Đánh giá tình hình thực thi chính sách này trong thực tế
 • Phỏng vấn các ngân hàng để tìm hiều động lực và khó khăn trong việc ban hành và thực thi những chính sách này
 • Đề xuất các khuyến nghị để khuyến khích các ngân hàng ban hành chính sách đầu tư xanh, đặc biệt là cho ngành năng lượng.

Nội dung 2: Chính sách bảo vệ môi trường xã hội của các ngân hàng đối với các dự án năng lượng (bao gồm ngân hàng Phát triển và ngân hàng Thương mại)

 • Rà soát chính sách bảo vệ môi trường, xã hội của một số ngân hàng để phân tích điểm mạnh và điểm yếu của những chính sách này
 • Đánh giá tình hình thực thi những chính sách này trong thực tế
 • Phỏng vấn các ngân hàng để tìm hiểu động lực, khó khăn trong việc ban hành và thực thi những chính sách này
 • Rà soát chính sách bảo vệ môi trường, xã hội của một số ngân hàng quốc tế (ví dụ như Ngân hàng Thế giới, ADB, HSBC, Standard Chartered…)
 • Rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất khuyến nghị để các ngân hàng trong nước xây dựng chính sách bảo vệ môi trường, xã hội.

1.2 Tiếp nhận góp ý và trao đổi với GreenID và chuyên gia phản biện để hoàn thiện báo cáo.

1.3 Trình bày kết quả nghiên cứu tại hội thảo tham vấn và hội thảo chia sẻ kết quả cuối cùng dự kiến được tổ chức vào tháng 6 năm 2020.

2. Kết quả mong đợi

 • Đề cương nghiên cứu được gửi đến GreenID trước ngày 15/12/2019.
 • Bản thảo 1 được gửi đến GreenID trước ngày 15/02/2020.
 • Bản thảo 2 được gửi đến GreenID trước ngày 15/03/2020.
 • Báo cáo cuối cùng được gửi đến GreenID trước ngày 28/04/2020
 • Một số yêu cầu về báo cáo:
 • Ngôn ngữ viết báo cáo: tiếng Việt
 • Độ dài: tối đa 30 trang

3. Yêu cầu chuyên môn

 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và năng lượng
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp tốt
 • Có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu về chính sách tài chính ngân hàng

4.  Thời gian thực hiện và kinh phí

 • Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 tới 30/06/2020, với tổng số ngày làm việc là 30 ngày/người
 • Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của GreenID.

5. Thông tin liên hệ

Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ trước ngày 25/11/2019 với:

Anh Nguyễn Trác Đức – Cán bộ GreenID

Email: ntduc@greenidvietnam.org.vn  | Số điện thoại: 0812368236./.

 


 

 

 

 

 

 

[1] Xanh hóa  chính sách đầu tư của ngân hàng trong lĩnh vực năng lượng được hiểu là đảm bảo tính bền vững về môi trường và xã hội của những chính sách này.