Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển dụng

Hình minh họa
 
Tuyển nhà báo đi khảo sát thực địa nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 tại Khánh Hòa

Với mong muốn giảm thiểu tác động của dự án tới môi trường và cộng đồng từ giai đoạn sớm nhất, GreenID tổ chức hoạt động điền dã báo chí đi khảo sát thực địa khu vực xung quanh nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1. Để thực hiện hoạt động trên, chúng tôi cần tuyển 01 nhà báo môi trường kiêm nhiếp ảnh độc lập đi khảo sát thực địa tại Vân Phong với mô tả công việc như sau.

  Lượt xem : 1187
Hình minh họa
 
Tuyển dụng Tư vấn chương trình Trường học Xanh

Chúng tôi cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn chương trình trường học xanh miêu tả cụ thể như sau

  Lượt xem : 1009